Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Godzone tour 2017 – Odhodlaní zmeniť svet

Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným.

Drahí bratia v pastoračnej službe!

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) každoročne koordinuje rôzne podujatia v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, pričom tradičnou súčasťou tohto týždňa je aj evanjelizačné turné projektu Godzone.

Veľmi sa tešíme, že v tomto roku zavítajú po prvýkrát aj do Rožňavskej diecézy, a to 15. novembra do Brezna.

Toto cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu tohto evanjelizačného projektu v našej diecéze. Urobiť tak môžete rôznymi spôsobmi. V prvom rade formou propagácie, a to tak, že uverejníte vo farských oznamoch toto podujatie a povzbudíte mladých ľudí k účasti. Rovnako pomôcť môžete aj vlastnou účasťou. Počas celého večerného programu sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia, preto každý kňaz, ktorý bude ochotný slúžiť spovedaním, bude veľkou pomocou.

Tešíme sa na vás,  Patrik Balázs a Alexandra Bundová  koordinátori pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze