Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dnes zvlášť ďakujeme za nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika v deň 5. výročia jeho vymenovania za diecézneho biskupa rožňavskej diecézy a včerajšieho 16. výročia jeho biskupskej vysviacky

Včera 20. marca slávil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 16. výročie svojej biskupskej vysviacky. Spolu s ním a za neho ďakujeme Pánu Bohu. Ďakujme za dar jeho obetavej služby, ktorú denne s láskou vykonáva pre nás ako dobrý pastier, za jeho život, modlitby a všetky nielen viditeľné obety, ale aj tie, ktoré vidí len Boh.

Vyprosujme nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi stále Božie požehnanie, milosti, zdravie a sily pre jeho službu, ktorú mu zveril Pán v našej diecéze – pre nás, ale aj pre všeobecnú Cirkev. Nech ho sprevádza mocná ochrana a pomoc Panny Márie a sv. Jozefa.

V období, v dňoch, ktoré teraz prežívame, by nám otec biskup aj v dnešný deň asi pripomenul slová, ktoré povedal v deň svojej inaugurácie:

„… prichádzam s nádejou a dôverou, že všetko je prekonateľné mocou Ducha Svätého, vzájomnou podporou, porozumením a modlitbou. Moja dôvera je vyjadrená i v druhej časti biskupského hesla: „a s Máriou“. Vedený „mocou Ducha Svätého a s Máriou“ som vstúpil do rožňavskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie. S koľkým potešením som sa trocha skôr dozvedel o „Rožňavskej Panne Márii“, ako ju budem nazývať. Podľa tradície, v r. 1710 zomrelo v meste a v okolí počas moru cez 2000 ľudí a ďalší umierali. Jezuiti, ktorí v tom čase pôsobili v meste, v procesii s obrazom sedem krát obišli mesto a mor ustúpil. V tejto duchovnej procesii mariánskej úcty a modlitieb pokračujme každý z nás i v súčasnej dobe. I „okolo“ Rožňavy i „okolo“ celej diecézy. K „Rožňavskej Panne Márii“ sa denne utiekajme modlitbou „Pod tvoju ochranu“ i inými mariánskymi modlitbami.“

Preto pokračujme s dôverou v Božiu moc, na príhovor Panny Márie v našom Deviatniku k Rožňavskej Panne Márii, po skončení ktorého, ako otec biskup už oznámil, 25. marca 2020 na Slávnosť Zvestovania Pána opäť zasvätí diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Mons. Stanislav Stolárik bol 26. februára 2004 pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“.

Dnes 21. marca slávi náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 5. výročie menovania za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Dňa 21. marca 2015 bol súčasným pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.