Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie katechétov Rožňavskej diecézy

Dňa 02.10.2018 sa uskutočnilo celodiecézne stretnutie učiteľov náboženstva a katechétov Rožňavskej diecézy. Program začal o 10.00 hod svätou omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Katechétov a učiteľov náboženstva povzbudil pri ich práci s deťmi a zdôraznil, že žiadna námaha nebude zabudnutá pred Bohom. Aj tento rok povzbudil k modlitbe sv. ruženca s deťmi a k úcte Panny Márie Rožňavskej.

Po sv. omši sa všetci prítomní presunuli do budovy biskupského úradu, kde stretnutie pokračovalo prednáškou , ktorú viedol doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka PhD., docent na Katedre katechetiky a praktickej teológie. Rozprával o dôležitosti Sv. Písma, o obete, sebazapieraní, apeloval na svedomie. Povzbudil prítomných , aby vytrvali v svojej náročnej práci  a pracovali hlavne na sebe, lebo len potom môžu odovzdávať deťom to, čo žijú oni.  Celá prednáška sa viedla v duchu myšlienky „svätosť dnešného sveta je láska“.

Po prednáške Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ oboznámil katechétov s aktuálnymi informáciami, čo sa týka Biblickej olympiády na tento školský rok, výtvarnou súťažou Biblia očami detí  a predstavil nový email DKÚ (dku@burv.sk).

Prítomní katechéti hodnotili toto stretnutie ako potrebné a povzbudzujúce v ďalšej práci učiteľov. 

Katechétka  Monika Tokarčíková