Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mons. Stanislav Stolárik:

Skúsenosť, keď nie sú dovolené verejné bohoslužby, nezažil. Ľahko sa mu tiež neprežíva to, že sa počas Veľkej noci nebude môcť stretnúť so svojími kňazmi. Aktuálna situácia spojená s pandémiou koronavírusu nás podľa jeho slov vyzýva „roztrhnúť“ si srdce pred Pánom, bytostne sa vrátiť k nemu, poznávať svoje srdce, ktoré potrebuje očistenie, vykúpenie a v pokornom vyznaní pravdy o sebe pred Pánom prosiť o jeho záchranu. TK KBS hovorí s rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.

Veľkonočné bohoslužby budú pre pandémiu bez účasti veriacich. Ako to vnímate? Zažili ste už podobnú skúsenosť vo svojom živote? 

Skúsenosť slávenia Veľkonočných bohoslužieb bez účasti veriacich v situácii pandémie, kedy nie sú dovolené verejné bohoslužby si nepamätám a nezažil nikto zo súčasníkov a neviem, či sa to aj niekedy stalo v dejinách v čase mieru. Je to pre mňa ako biskupa - pastiera diecézy náročná situácia, pretože mám pred očami tajomstvo utrpenia, smrti a slávneho zmŕtvychvstania nášho Pána, tajomstvo nášho vykúpenia, darovaného nám ľuďom a pre objektívne príčiny, v tejto situácii pandémie bude musieť byť slávené bez ľudí. Mám pred duchovným zrakom aj všetkých veriacich, ktorí trpia tým, že im je nemožné prežiť tieto slávenia Trojdnia v spoločenstve Cirkvi. V neposlednom rade sa mi neprežíva ľahko skutočnosť, že sa nebudem môcť na Zelený štvrtok stretnúť s mojimi bratmi – kňazmi, kedy sa prejavuje najsilnejšie naša jednota s Kristom a jednota navzájom, keď si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva pri spoločnom slávení Eucharistie a obnovujeme si svoje kňazské sľuby.

Tohtoročný pôst nám dáva príležitosť opraviť často vnímaný a šírený pojem pôstu: nemôžem jesť mäso, nemajú byť zábavy, obmedziť alkohol, cigarety... to všetko je v poriadku. Ale aktuálne prežívaná realita nás vyzýva naozaj „roztrhnúť“ si srdce pred Pánom, bytostne sa vrátiť k nemu, poznávať svoje srdce, ktoré potrebuje očistenie, vykúpenie a v pokornom vyznaní pravdy o sebe pred Pánom prosiť o jeho záchranu. Keďže v čase pandémie stále nie je možné priamo sláviť bohoslužby, využívam častú možnosť osobnej adorácie, aby keď nemôžem hovoriť ľuďom o Bohu, chcem veľa a často hovoriť Bohu o ľuďoch. A tak Pánovi hovorím o všetkom, čím žijú ľudia v diecéze, na Slovensku i na svete.

Ako budete sláviť tohtoročné trojdnie a akou formou sa môžu k vám symbolicky pripojiť veriaci? 

Som veľmi rád, že som v Rožňave, v srdci našej diecézy, že som doma, ako má byť otec doma zvlášť vtedy, keď ho deti najviac potrebujú. Ponáhľal som sa sem po ukončení plenárneho zasadnutia KBS a duchovných cvičení KBS, ktoré sa museli o deň skrátiť, lebo celé toto obdobie bolo náročné vzhľadom na riešenia problémov súvisiacich so šírením koronavírusu a rozhodnutiami o opatreniach, ktoré sme ako KBS museli urobiť vzhľadom na slávenia bohoslužieb, keď sme hľadali spôsoby, ako zabezpečiť našim veriacim sprostredkovanie možných „účastí“ na bohoslužbách prostredníctvom masmédií, keď sme potrebovali informovať, inštruovať našich kňazov, ako majú konať...

Nádej, túžba, aby sa Veľká noc mohla sláviť v chrámoch s veriacimi nie je tento rok splniteľná. Trojdnie budem sláviť v našom  katedrálnom chráme „Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave“. Bude prázdny, čo sa týka miest, kde bývajú prítomní veriaci, ale ja budem vnímať ich túžbu po ich prítomnosti, budem ich mať pred duchovným zrakom a budem sa im prihovárať aj v homíliách. Pripravujeme aj priamy prenos liturgických slávení prostredníctvom internetu, aby mohli naši veriaci v priamom prenose sledovať obrady a celú liturgiu slávenia trojdnia. Homílie z týchto dní budeme následne vo zvukovom zázname uverejňovať na našej stránke www.burv.sk. To je jeden spôsob pripojenia sa, alebo spoločného zjednotenia sa.

Nebude tradičné svätenie olejov, vigílie či krížové cesty... čo odporúčate veriacim, ako prežiť intenzívnejšie spojenie s vami, počas Veľkej noci? 

S generálnym vikárom a blízkymi spolupracovníkmi sme sa rozhodli, že vo štvrtok dopoludnia sa v našej diecéze bude sláviť omša Missa Chrismatis. Bude samozrejme bez účasti ľudí, ale v priamom prenose Rádia Lumen o 9:30, takže takýmto spôsobom môžeme byť intenzívne spojení v našej diecéze, aj s ostatnými veriacimi na Slovensku, či v zahraničí, ktorí budú tento prenos sledovať.

Počas deviatnika k Rožňavskej Panne Márii, ktorý sme sa modlili v diecéze a tiež prostredníctvom Rádia Lumen, som na základe mojich rozjímaní napísal krížovú cestu s názvom: Ježišova krížová cesta ničí každý vírus. Máme ju na našej stránke v textovej podobe, ale aj zvukový záznam. Túto krížovú cestu na Veľký piatok bude vysielať rádio Lumen v čase 13:00 - 14:30. Aj takto môžeme byť spojení. Potom sú to spomínané priame prenosy, na stránke už uverejnené moje príhovory kňazom, veriacim, homílie z obdobia pandémie, informácie – to všetko sú prostriedky, cez ktoré chcem byť spojený s mojimi drahými veriacimi, ale aj s ľuďmi z celej diecézy, lebo nikto nie je vylúčený z Božieho plánu spásy a všetkých som 25. marca 2020 opätovne zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Ale spomeniem ešte jeden spôsob, ako byť spolu, ako sa stretnúť bez hrozby nákazy, bez strachu z vírusu. Sv. Mária Dominika Mazzarellová, keď písala svojim sestrám vzdialeným na misiách a radila to všetkým sestrám, s ktorými sa nemôže stretnúť osobne, aby sa stretli na jednom mieste, kde je to možné vždy. V Srdci Ježišovom. Niekomu sa to môže zdať sentimentálne. Ale nie je to naozaj miesto, kde môžu prísť všetci, kde sú všetci prijatí, kde je láska, kde do seba môžeme nasávať Jeho tichosť, pokoru, vnímať a osvojovať si jeho city...? Nie je to sentimentálne. To Srdce bolo pre nás kruto prebodnuté a jeho smrť nám priniesla vykúpenie. Teda stretajme sa v týchto dvoch srdciach. V Srdci Ježiša a v Srdci Márie, ktorá nás do svojho Srdca prijala pri opätovnom zasvätení.

Čo želáte veriacim na Slovensku k Veľkej noci a ďalším dňom? 

Drahí moji, v našej diecéze prežívame okrem Roka Božieho slova aj Rok Eucharistie. Preto všetkým chcem vysloviť prianie:
„Ak sme radi a pravidelne prijímali Chlieb života, v týchto chvíľach nedobrovoľného odlúčenia od neho nám o to viac chýba. Všetkých ostatných  Kristova ponuka prijímať Chlieb života môže v tomto čase ešte viac osloviť. Keďže zomrel za každého z nás, aj Chlieb života je ponúknutý každému, lebo Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré slávime aj napriek nepriazni doby, dáva novú nádej víťazstva nad smrťou i každým smrtiacim vírusom. Vo sviatočnom období Veľkej Noci 2020, Vám všetkým žehnám a prajem i vyprosujem novú nádej, ktorú vnáša do sveta zmŕtvychvstalý Kristus."

zdroj: tkkbs