Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dekrét

Konferencia biskupov Slovenska schválila počas 75. plenárneho zasadania v dňoch 3.-4. júla 2013 v Nitre (prot.č. K-553/2013) slovenské znenie formúl so zmienkou sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, v II., III. a IV. eucharistickej modlitbe v zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Paternas vices zo dňa 1. mája 2013.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila slovenské znenie uvedených formúl dekrétom zo dňa 8. októbra 2013, pod číslom 591/13/L.
Znenie formúl so zmienkou sv. Jozefa, uvedené v prílohe tohto dekrétu, sa stáva „typickým“ pre slovenský jazyk a záväzným od 1. decembra 2013.
V Bratislave 26. novembra 2013
Dp. Anton Ziolkovský notár ad casum
               Mons. Stanislav Zvolenský
               predseda Konferencie biskupov Slovenska
ZMIENKA SVÄTÉHO JOZEFA V EUCHARISTICKÝCH MODLITBÁCH: http://www.kbs.sk/pdf/KBS/KBS2013JozefPriloha.pdf