Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik končil starý rok a začínal nový rok s veriacimi v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

31. decembra slávil otec biskup svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na záver roka v rožňavskej katedrále. Nakoľko Silvestra pripadlo na nedeľu, ktorá bola Nedeľou Svätej rodiny, a zároveň o 16,00 sa slávila už vigílna svätá omša zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky, v homílii sa vrátil k pastierskemu listu, ktorý sa v túto nedeľu čítal na všetkých svätých omšiach v našej diecéze. Vrátil sa k Svätej rodine, do ktorej sa narodil Ježiš. Toto tajomstvo spája obidve slávnosti, ktoré sme mali možnosť v túto nedeľu prežívať. Keďže svätá omša bola vysielaná v priamom prenose Rádiom Lumen, okrem rodiny našej diecézy sa prihováral aj veľkej duchovnej rodine Rádia Lumen, celej rodine našej Cirkvi na Slovensku, ale aj všetkým, ktorí ju tvoria za hranicami našej krajiny a cez rozhlas sa duchovne spájajú s veriacimi Slovenska. (Pastiersky list je na našej webovej stránke: www.burv.sk) V závere sv. omše vyjadril, že všetci patríme k sebe a vyjadril vďaku všetkým na Slovensku, ktorí vtedy, keď prichádzali rôzne útoky na rodinu svätej Cirkvi, dokázali sa jej zastať, a pomáhali jej, keď nie inak, tak svojimi modlitbami, obetami, svojím utrpením. A to nie je málo, to je veľmi veľa. „Preto“, povedal,  „zvlášť ďakujem chorým, ktorí obetovali  množstvo svojich bolestí i modlitieb práve na tento úmysel - za Cirkev. Lebo všetci sme Cirkvou a všetci tvoríme jednu rodinu. Práve v dnešný deň, deň Svätej rodiny si toto chceme zvlášť uvedomiť a pripomenúť. Ja vám všetkým chcem zvlášť poďakovať práve  za toto vedomie spolupatričnosti i spolu- pomoci v rôznych situáciách života. Ďakujem zvlášť všetkým kňazom, zasväteným, veriacim našej diecézy, ktorí k tomuto dopomáhali a s pomocou ktorých sme toto spoločenstvo rodiny mohli prežívať spoločne. Ale vieme, že sme mali pomoc aj z iných kútov Slovenska a preto moja vďaka patrí vám všetkým, drahí bratia a sestry, na celom Slovensku i za hranicami našej krajiny. Kiež nás Matka Božia všetkých sprevádza aj v novom  roku, o ktorom zatiaľ nevieme, čo je pre nás v ňom pripravené, ale isto vieme, že aj tento nový rok je v Božích rukách a je aj naším záujmom, aby sme ho prežili ako jedna Božia rodina. Nech nám k tomu dopomáha i Svätá rodina. Aj  záverečnou pobožnosťou, ktorá nasleduje, poďakujme Pánu Bohu za uplynulý rok, spomeňme si na  všetkých svojich drahých, ktorí nás či už dávnejšie, alebo možno práve v tomto roku opustili a odišli na večnosť, a zároveň si uvedomme, že Pán nám dáva ešte dar života nie preto, aby sme ho brali ľahkovážne, ale aby sme ho v zodpovednosti prežili pre svoje duchovné dobro, ale pamätali aj na iných. Ktovie, či svojimi modlitbami a obetami nemáme vyprosiť obrátenie možno našich najbližších, ktorí  ešte stále majú zátvrdlivé srdce. Aj to je odkaz Fatimy, ktorý chceme naďalej, aj v nasledujúcom roku uskutočňovať. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 1. januára v závere svätej omše otec biskup Stanislav Stolárik poprial všetkým prítomným, ale aj všetkým v našej diecéze Božie požehnanie a vrátiac sa k myšlienke z homílie povedal: „Milí bratia a sestry, Pán nám doprial dožiť sa nového roka, a tak vzdávajúc vďaky Bohu za tento dar, chcem vám popriať hojnosť Božieho požehnania pre celý tento nový rok vo vašom osobnom, rodinnom i pracovnom živote, a naozaj, popri tom všetkom, čo sprevádza náš život, aby sme neustále mali otvorené srdce na Božie požehnanie, ale zároveň sa aj sami stali požehnaním pre tento svet. To si prajeme navzájom a neberme to len ako nejakú prázdnu formulu, ktorú niektorí, len ako formulu píšu na novoročný pozdrav; ale berme to ako výzvu, ako poslanie, možno smerovanie, či stanovený záväzok na tento rok. Prajem vám aj dobré zdravie, hojné rodinné porozumenie vo vzájomných vzťahoch, aby všetko to dobré, čo nám Boh dáva, aj cez nám blízkych ľudí,  našlo svoje požehnanie.“