Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Omša svätenia olejov (Missa chrismatis) v Rožňave

chrism-286x300Na Zelený štvrtok 24. marca 2016 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa bude sláviť Omša svätenia olejov (tzv. Missa chrismatis). Hlavným celebrantom bude rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý počas nej požehná posvätné oleje, ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatostí - krizmu, olej katechumenov a olej na pomazanie chorých - a odovzdá ich duchovným správcom farností svojej diecézy.

Slávenie Omše svätenia olejov na Zelený štvrtok má pre diecézny klérus dôležitý význam. Je to významná príležitosť pre všetkých kňazov diecézy, aby vytvorili medzi sebou kňazské spoločenstvo okolo svojho biskupa a obnovili svoje sľuby dané pri kňazskej vysviacke.

Svätú omšu bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.

Srdečne pozývame na túto svätú omšu všetkých veriacich.