Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne mariánske večeradlo v Rožňave

000_Panna_MáriaV sobotu 23. apríla 2016 sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uskutočnilo Diecézne večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia Rožňavskej diecézy. Počas tohto celodenného stretnutia sa naplnila katedrála modlitbou i spevom viac ako 300 mariánskych ctiteľov z rôznych farností celej diecézy vrátane viacerých kňazov.

Dopoludňajší program sa začal o 10:00 hod. modlitbou radostného ruženca. Modlitbe posvätného ruženca predsedal dekan Jasovsko-turnianskeho dekanátu vsdp. Václav Galo, ktorý prehlboval túto modlitbu podnetnými meditáciami medzi jednotlivými desiatkami.Potom nasledovala prednáška vsdp. Jána Mihoka, generálneho vikára Rožňavskej diecézy, v ktorej sa okrem iného zameral na dôležitosť matky. Podľa neho skrze Matku Božiu sa dostávame bližšie k Bohu.  Dopoludňajší program večeradla zakončila program krátka eucharistická  adorácia.

Popoludní program pokračoval modlitbou bolestného ruženca, o 15:00 hod. spievanou  Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a následne modlitbou slávnostného ruženca.

Podujatie vyvrcholilo o 17:00 hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik s prítomnými kňazmi.

Vo svojom príhovore okrem iného povzbudil prítomných, aby boli svetlom do tmy našej doby. „Tak ako kedysi Panna Mária Rožňavská ochránila Rožňavu pred morom, nech nás ochraňuje aj dnes“.

Na svätej omši spolu s rožňavským biskupom koncelebrovalo viac ako dvadsať kňazov vrátane generálneho vikára Rožňavskej diecézy vsdp. Jána Mihoka, biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich vsdp. Gabriela Rákaia a veľprepošta katedrálnej kapituly vsdp. Jozefa Markotána.

Po skončení svätej omše otec biskup predsedal mariánskej procesii ulicami Rožňavy a na záver udelil prítomným eucharistické požehnanie.

001 036 002 007 008 009 010 011 012 013 014 034003_Vdp.Mihok 004 030 059 050 073041 047 057 066 037 078  079 080 081 091 092 093 099 105 107 112 113 114054 141 134137 143