Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dobrá novina v Poproči

Vo vianočnom čase sa skupinka koledníkov z farnosti Všetkých svätých v Poproči zapojila do projektu Dobrá novina. Napriek upršanému počasiu navštívili 17 rodín, ktorých potešili krátkym pásmom kolied a vinšov. Medzi koledníkmi nechýbali traja králi, pastieri či Betlehemská hviezdička. Najväčšou odmenou bol pre nich dobrý pocit, že pomohli svojim kamarátom v meste Alitena v Etiópií. Informoval:  Ivana Sopková, Poproč