Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň Rožňavskej diecézy 13. septembra 2017

V stredu 13. septembra 2017, v deň štrnásteho výročia návštevy Sv. otca, dnes už svätého Jána Pavla II. v Rožňave sa uskutočnil kňazský deň Rožňavskej diecézy. Zúčastnilo sa ho okolo 90 kňazov. Formulár sv. omše, ktorá bola slávená v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, bol o sv. Jánovi Pavlovi II. Otec biskup ju slávil v ornáte, ktorý mal oblečený pri sv. omši v Rožňave 13. 9. 2003 sv. Ján Pavol II. Kalich, ktorý bol použitý pri celebrovaní dnešnej sv. omše je darom sv. Jána Pavla II. rožňavskej diecéze

V úvode sv. omše a potom aj v homílii zdôraznil otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, že tento deň 13. -teho, kedy nás v roku 2003 navštívil sv. Ján Pavol II., je tiež fatimským dňom. Táto okolnosť, akoby predznačila ďalší vývoj smerovania našej diecézy práve vo fatimskom duchu, čo sa usilujeme napĺňať práve v tomto roku Fatimy.

Od januára 2017 po farnostiach diecézy putuje spolu s relikviami sv. Františka a sv. Hyacinty socha Fatimskej Panny Márie a je prítomná aj na všetkých významných stretnutiach v diecéze; nechýbala ani na dnešnom kňazskom dni. 14. októbra bude tento rok zavŕšený zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Otec biskup na túto, pre diecézu, ale aj každého jedného človeka dôležitú slávnosť opätovne pozval všetkých kňazov so svojimi veriacimi. Položil otázku: Ako sme prežili Fatimský rok? Máme posledný mesiac do zasvätenia, mesiac, v ktorom máme príležitosť dobre sa pripraviť na tento akt. Bezprostredná príprava v diecéze bude prebiehať prostredníctvom deviatnika fatimských sobôt podľa brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt a to od 6. októbra. Vyzval teda k horlivej príprave

Veď za 100 rokov sa jasne ukázali dôsledky neprijatia Máriiných slov vo Fatime a to preto, lebo zlyhali ľudia, i kňazi, i biskupi. Ale nezlyhali tri malé deti. I tu vidíme, čo spôsobil ich postoj. František a Lucia sú už svätí. A proces so sestrou Luciou už beží a veríme, že raz bude tiež takto zavŕšený.

Fatimské deti mali otvorené a úprimné srdcia, cez nich sa prevalil príliv Božích milostí. Každý z nás je takými dverami , môže druhým ľuďom slobodne pribuchnúť dvere záujmu o Božie tajomstvá. Jedno i druhé sa deje v plnej slobode ale i zodpovednosti; všetci máme zodpovednosť za to, či dvere prílivu Božích milosti otvárame, alebo ich pred druhými pribuchneme; ľudský faktor je vždy veľmi dôležitý pri budovaní Božieho kráľovstva v spolupráci s Božou milosťou

Ján Pavol II. sa díval do domu Otca, toto je to správne smerovanie, tam smeroval on a tam chcel viesť aj všetkých sebe zverených, dvíhal svoj zrak hore, hľadal to, čo je hore. Ani jemu tak, ako nám nechýbali náročnosti života, ale pozeral hore.

Záverečné požehnanie dostali všetci prítomní s relikviou sv. Jána Pavla II., ktorú si mohli po skončení sv. omše uctiť.