Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

František Lajčák (1825 - 1827)

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy. V roku 1801 bol menovaný tajomníkom vo Varadíne, 1807 kanonikom a 4.9.1825 uvedený do úradu rožňavského biskupa. Staral sa predovšetkým o školy, na ktoré venoval značné finančné prostriedky, zvlášť v Rožňave a v Rimavskej Sobote. Roku 1827 bo menovaný za biskupa vo Varadíne. Pre telesnú a duševnú slabosť sa v roku 1842 vzdal biskupského stolca. Zomrel 5.5.1842 utiahnutý medzi kapucínmi vo Varadíne. V závete zanechal značný finančný obnos na výchovu a vzdelávanie mládeže.