Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov - 15. 2. 2020 v Nitre