Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza má nových pastierov

V roku Fatimy, v ktorom sa v Rožňavskej diecéze veriaci pripravujú na októbrové zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, sa rady kňazov v sobotu 10.júna 2017 rozrástli. V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa konala kňazská a diakonská vysviacka. Vkladaním rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijal diakonát Peter Kovalič a presbyterát prijali dvaja kandidáti Ondrej Michalec a Martin Bunda.

Otec biskup vo svojej homílii zdôraznil, že kde niet pastiera stádo sa roztráca. No poukázal aj na problémy dnešnej doby, kde napriek jeho prítomnosti pri ovečkách, chýba obeta a nestáva sa tak skutočným pastierom. Preto apeloval na dôležitosť modlitby za „dobrých pastierov“ a pripomenul jednoduchú definíciu kňazstva svätého farára z Arsu – obeta lásky. Ak sa táto obeta stráca v jednoduchých každodenných úkonoch, stráca sa aj kňazská identita. Na záver vyzval všetkých kňazov, aby v sebe živili obrovskú vďačnosť voči všetkým, ktorí im vyprosili tento nezaslúžený a nesmierny dar a svätencov zveril pod ochranný plášť Panny Márie Fatimskej.