Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatok patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého – v deň 5. výročia inaugurácie nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika do služby diecézneho biskupa

16. mája 2020 na sviatok veľkého svätca – sv. Jána Nepomuckého – patróna našej diecézy sme ďakovali Pánu Bohu a nášmu otcovi biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi za 5 rokov jeho obetavej služby dobrého pastiera v našej diecéze. Presne pred piatimi rokmi bol 16. mája 2015 v rožňavskej katedrále inaugurovaný ako rožňavský biskup.

Otec biskup v tento deň slávil sv. omšu v biskupskej kaplnke Povýšenia Svätého Kríža, pri ktorej ako sám povedal: „ďakoval, odprosoval i prosil“. Ďakoval všetkým, ktorí sa so zodpovednosťou podieľajú na vedení a živote diecézy, ktorá je „loďou, za ktorú sme všetci zodpovední“. Svoj úrad rožňavského biskupa prijal ako výzvu od Pána a napriek všetkému, aj náročnému, čo táto služba prináša, chce v ňom ostať verný. Za najväčšiu istotu svojho života a služby považuje to, že „nad nami je Boh a je tu mocný príhovor Rožňavskej Panny Márie, sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita, bl. Zdenky, ktorá pôsobila v Rimavskej Sobote, archanjela Michala, sv. Jána Pavla II., ktorý hlboko vstúpil  do jeho života a do jeho srdca a s ktorým slávi aj jeho sté výročie narodenia, spoločný rok svojej kňazskej vysviacky a jeho zvolenia za pápeža“. Ním sa necháva viesť aj naďalej. Tento svätec prešiel mnohými úskaliami života vedený Božou rukou a Máriinou rukou, aj v udalosti atentátu (13. mája 1981). Hoci zranenie a jeho dôsledky môžu byť bolestivejšie ako smrť, predsa s prijatím bolestivej rany ide aj Božie požehnanie. Poprosil o modlitbové sprevádzanie naďalej, aby v tejto službe zostal Pánovi verný a mohol spokojne pozrieť do očí každému, aj tým, ktorí vyniesli svoje nespravodlivé súdy, lebo „najhlavnejšie je to, ako človek stojí pred Bohom  a pred sebou, či hľadí na to, aby zostával v Božej láske, alebo či hľadá seba. Teda aby prinášal Božie ovocie, alebo ovocie, ktoré chutí zvlášť jemu...“ Vyjadril: „Z úprimnosti srdca hovorím, že mojim pokrmom je hľadať Božiu vôľu, chcem ostávať v jeho láske a chcem prinášať to ovocie, ktoré je Božie. Za to, že sa mi to vždy nedarí, odprosujem Pána Boha i ľudí a o to vrúcnejšia je moja prosba o modlitbové sprevádzanie na tejto ceste v službe diecéze, ktorú všemohúci Boh vedie, aby „plávala“ často aj na rozbúrenom mori cestou, ktorú jej určil.“

Otec biskup Stanislav prišiel pred piatimi rokmi do Rožňavy, kde podľa jeho vlastného vyjadrenia: „Tu to všetko začalo.“ V Rožňave sa narodil, tu bol pokrstený a sem ho opäť poslal Pán, aby spravoval a viedol diecézu po Božích cestách.