Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Utorok - 10.12.2013

erb_filo_rgb_FINALSväté evanjelium nám dáva odpoveď na otázku, prečo náš Otec nechce aby sme zahynuli. Po prečítaní 1. čítania zostala nám v ušiach znieť jedna veta, ktorou sme odpovedali vstupujúc do žalmu: „Hľa, Pán prichádza so všetkou mocou“ . Týmto proroctvom ohlasoval prorok Izaiáš vyslobodenie židov z babylonského zajatia. Položenie židov v babylonskom zajatí bolo smutné a nešťastné. Nepriateľ, ktorý ich držal v zajatí, sa im zdal nepremožiteľný. Mysleli si, že sa zo zajatia nedostanú. Prorok ich povzbudzuje, že Boh príde s mocou a ich poteší. Toto proroctvo sa splnilo.

Táto udalosť sa opakuje aj keď v inej forme. Pre nás zajatie a otroctvo je hriech. Niekedy si myslíme, že hriech, ktorý nás ovláda, návyk k hriechu, zlozvyk, zmyselnosť, sú také mocné, že ich nedokážeme prekonať, vyslobodiť sa. Ale „Otec nechce, aby sme zahynuli“. Hľadá nás. Prichádza so svojou mocou. Vezme nás do náručia. „Spasí nás“ (Al. verš).