Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kríž mládeže sv. Jána Pavla II.

WYD_cross_posterPo dohode s otcom biskupom Vladimírom informujem o celodiecéznej akcii venovanej najmä mládeži, ale i všetkým ostatným veriacim v našej diecéze (starším i celým rodinám). Jedná sa o privítanie a uctenie Putovného kríža mládeže sv. Jána Pavla II., ktorý  pred 30 rokmi požehnal a daroval mládeži celého sveta sv. Ján Pavol II. a ktorý odvtedy spolu s ikonou Panny Márie putuje po celom svete a sprevádza SDM (Svetové dni mládeže). Privítanie tohto kríža v našej Rožňavskej diecéze sa uskutoční v Rimavskej Sobote na slávnosť Krista Kráľa 23. 11. 2014 v popoludňajších hodinách. Privítanie Putovného kríža mládeže je výnimočná udalosť, ktorá sa už nemusí opakovať, preto ma poteší aj účasť Vás i veriacich z Vašej farnosti. Neopomeňme, prosím, oznam o tejto akcii; môže byť veľkým požehnaním pre našu diecézu do budúcnosti. Nenechajme sa odradiť ani diaľkou, ani počasím, ani nízkym počtom veriacich... Keď čo i len dvaja alebo traja veriaci budú reprezentovať každú farnosť, môžeme spoločne prežiť požehnané popoludnie poslednej nedele liturgického roka. Radi prijmeme každého, aj celé autobusy pútnikov... Verím, že vo Vašej farnosti sa nájdu mladí, prípadne i starší veriaci a rodiny, ktoré aj pri takomto stretnutí radi načerpajú duchovnú silu a Božie požehnanie. Program pamätá aj na maďarsky hovoriacich veriacich. V prípade ďalších potrebných informácií ma kontaktujte na tel. č.: 0907 486 396.