Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Nový chrám s bránou milosrdenstva v Bôrke

DSC_0578-ms36ouvzq94le915ftu8wm9w3yy6k1eppqd4m0vuo8Pre duchovné dobro mariánskych ctiteľov putujúcich do farnosti Bôrka, ktorá je jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vydal dekrét, ktorým určil miestny Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) za chrám s bránou milosrdenstva. Tento starobylý kostol sa tak pridruží k desiatim kostolom diecézy, v ktorých je už brána milosrdenstva otvorená.

Bránu slávnostne otvorí biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich a Rómov v Rožňavskej diecéze vsdp. Gabriel Rákai počas odpustovej slávnosti Preblahoslavenej Panny Márie Škaluliarskej 16. júla 2016 o 16:00 hod. v úvode slávenia slávnostnej svätej omše, ktorá bude obetovaná za zosnulých členov škapuliarskeho bratstva.

Rímskokatolícky farský úrad v Bôrke srdečne pozýva všetkých na slávnostné otvorenie brány milosrdenstva i na ďalší, pestrý a bohatý program odpustovej slávnosti.

V sobotu 16. júla 2016 po skončení spomínanej úvodnej svätej omše (o 17:30 hod.) bude prednáška sedmohradského františkána P. Csabu Böjteho, potom o 19:00 hod. sv. omša v nemeckom jazyku (hlavný celebrant: P. Mgr. Attila Weiszer)a o 21:00 hod. v slovenskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Jozef Markotán, veľprepošt rožňavskej kapituly. O 23:00 hod. napokon bude sv. omša pre študentov (hlavný celebrant: ThLic. Attila Juhász, farár v Turni nad Bodvou), po ktorej sa bude konať fakľový s sviečkový sprievod k jaskynnej kaplnke.  Celonočnú eucharistickú adoráciu vo farskom kostole bude viesť Mgr. Norbert Bize, farár v Jablonove nad Turňou.

Nedeľný program odpustovej slávnosti (17. júla) sa začne už o 5:00 hod. ráno gréckokatolíckou liturgiou v maďarskom jazyku (hlavný celebrant: P. Štefan Mondok). O 7:00 hod. bude nasledovať svätá omša v maďarskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Tomáš Mag, kaplán v Lučenci-meste) .

O 9:00 hod. sa začne slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku (hlavný celebrant: Mgr. Miloš Gazdík, generálny vikár Rožňavskej diecézy).

Odpustovú slávnosť zakončí slávnostná svätá omša (hlavný celebrant: P. Csaba Böjte), po ktorej bude nasledovať prijatie nových členov do škapuliarskeho bratstva a požehnanie škapuliarov.

Rožňavskú diecézu informoval vdp. Gabriel Eigel, farský administrátor v Bôrke.