Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo Biblickej olympiády

            V stredu 19. apríla 2017 sa v konferenčnej sále biskupského úradu v Rožňave  uskutočnilo Diecézne kolo biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstva z dekanátných kôl, v kategóriach základné a stredné školy.

            Predmetom súťaze boli: Kniha Genezis (kap. 1-11), Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela, List sv. apoštola Pavla Efezanom

             Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty.

             Na súťažiacich čakalo 6 úloh, s ktorými sa popasovali a zvládli s týmito výsledkami.

Kategória  základné školy

 1. miesto: CZŠ sv. Jána Bosca Lučenec 81,5 b.
 2. miesto: ZŠ Poproč 74,5 b.
 3. miesto: ZŠ Jaklovce 64 b.
 4. miesto: KZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava
 5. miesto: ZŠ Pohronská Polhora
 6. miesto: ZŠ Rimavská Sobota
 7. miesto: ZŠ Pohorela

Kategória stredné školy

 1. miesto Gymnázium Lučenec 80,5 b.
 2. miesto Gymnázium Rimavská Sobota 57 b.

            Všetkých prítomných v úvode privítal, detí a mladež k súťaženiu povzbudil a na záver odovzdal aj ceny diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Víťazne družstva budú našu diecézu reprezentovať v celoslovenskom kole.

            Všetkým zúčastneným Pán Boh zaplať!

Biblia očami detí a mládeže 2016-2017          Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Vo všetkých kategóriach sa v diecéznom kole bolo posudzovaných vyše 60 prác detí. Prvé  tri miesta vo všetkých kategóriach budú reprezentovať našu rožňavskú diecézu na celoslovenskom kole. Všetkým zúčastneným sa chceme úprimne poďakovať. Deťom za ich čas pri tvorení výkresov, ale aj ich katechétom, že žiakov o tejto súťaži informovali a pomohli im pri tvorbe prác.               Cieľ súťaže: Privádzať deti a mládež k poznávaniu Biblie a k záujmu biblické kníhy.             Predmet súťaže: Kniha Genezis (kap 1-11), Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela, List sv. apoštola Pavla Efezanom.  Výsledky súťaže a zároveň výkresy reprezentujúce našu diecézu v celoslovenskom kole:  I. kategória (MŠ)
 1. 1. miesto: Sofia Petiová, Katolícka materská škôlka Revúca
 2. miesto: Diana Kilíková, Katolícka materská škôlka Revúca
 3. miesto: Lata Hrbálová, Katolícka materská škôlka Revúca
 II. kategória ( ZŠ 1. - 2. ročník)
 1. miesto: Sofia Terézia Labaničová, ZŠ s MŠ Margecany
 2. miesto: Abelard Rafael Lipták, ZŠ s MŠ Margecany
 3. miesto: Natália Mackovjaková, ZŠ s MŠ Margecany
 III. kategória (ZŠ 3. - 4. ročník)
 1. miesto: Tomáš Kuna, Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca Lučenec
 2. miesto: Zuzana Grácová, ZŠ s MŠ Poproč
 3. miesto:  Elena Grinvalská, ZŠ s MŠ Margecany
    IV. kategória (ZŠ 5. - 6. ročník)
 1. miesto: Michaela Fabišíková, ZŠ s MŠ Margecany
 2. miesto: Dominika Burisová, ZŠ M.R.Štefaníka Lučenec
 3. miesto:  Ema Budinská, ZŠ Jaklovce
V.  kategória (ZŠ 7. - 9. ročník)
 1. mieso: Silvia Ševcová, ZŠ s MŠ Pohorela
 2. miesto: Kristína Gandžalová, ZŠ s MŠ Pohorela
 3. miesto:  Lenka Grácová, ZŠ s MŠ Poproč
  VI .kategória             (A)  špeciálne školy s mentálnym postihom
 1. Miroslav Girga, ŠZŠ Gelnica
 2. Barbora Girgová, ŠZŠ Gelnica
 3. Adrián Balog, ŠZŠ Gelnica
             (C) špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov
 1. miesto: Adrián Andrašik,
 2. miesto: Janka Kresanová
                                                                                                                                                    Jozef Bednárik, moderátor súťaže