Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť požehnania priestorov KMŠ bl. Zdenky

S radosťou Vám oznamujeme, že v novom školskom roku 2019/2020 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, otvára pre deti brány novovzniknutej Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, na ulici Kósu - Schoppera 22 v Rožňave.
Túto udalosť prežijeme ako vďaku voči Pánu Bohu a všetkým dobrodincom tohto diela a jeho budúcnosť odovzdáme do Božích rúk a pod ochranu Rožňavskej Panny Márie, sv. Jozefa a patrónky škôlky bl. Zdenky.