Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

KŇAZI, POZÝVAME VÁS NA P15

Prípravy Národného stretnutia mládeže P15 sú v plnom prúde. Centrálny tím P15, ktorí podujatie chystá, prosí všetkých kňazov, ktorí sa chystajú na podujatie prísť, aby sa zaregistrovali do 14. júla 2015. Pozýva ich k tomu spolu so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, predsedom Rady KBS pre mládež a univerzity a Mons. Štefanom Sečkom, spišským biskupom. Milí bratia, v kňazskej službe, prípravy Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (31. 7. - 2. 8. 2015) sú v plnom prúde. Dovoľte nám preto, aby sme spoločne požiadali všetkých kňazov, ktorí sa chystajú prísť na toto celonárodné podujatie a potrebujú stravu a ubytovanie, aby sa prihlásili do 14. júla 2015 na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk - časť Registracia (Knazi). Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený v pokynoch pre platbu. Na stránke sú presné inštrukcie i výška poplatkov.

Milí bratia,

vaša prítomnosť na stretnutiach mládeže je veľmi dôležitá. Práve vy môžete sprevádzať mladých ľudí, zapojiť sa do spoločného slávenia liturgie a do spovednej služby. Sviatosť zmierenia sa bude poskytovať počas stretnutia na vyhradených miestach. V rámci registrácie máte zabezpečené základné ubytovanie v dňoch konania P15 (31.7.-2.8.2015) v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Tím, ktorý podujatie chystá, zároveň ponúka možnosť objednať si ubytovanie na posteliach za zvýhodnené ceny. Ak máte záujem o ubytovanie na posteliach, zaškrtnite túto možnosť v registračnom formulári.

Do otvorenia stretnutia je ešte niekoľko dní. Prosíme vás o propagáciu podujatia medzi veriacimi, najmä na svätých omšiach, kde je prítomných viac mladých. V Poprade a okolí zároveň tím oslovil miestne rodiny, aby ponúkli svoje miesto na bývanie pre nich. Na webovej stránke vám zároveň ponúka množstvo inšpirácií a podnetov na homílie a stretnutia s mládežou. Ďakujeme vám za každú formu podpory a tešíme sa na stretnutie s vami na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Vaši bratia + biskup Štefan + biskup Tomáš a centrálny tím P15

Koncelebrovať na svätých omšiach počas P15 môže každý prítomný kňaz. Aj ten, ktorý nie je registrovaný na P15. Tím však upozorňuje kňazov, aby pred slávením sledovali čas a najneskôr 10 minút pred začatím svätej omše čakali oblečení v rúchach na pokyny, ktoré sa týkajú svätej omše. Kňazi si môžu pred svätou omšou vyzdvihnúť koncelebračnú štólu v sakristii (alebo mieste určenom tímom P15). Na tomto mieste sa budú dať odložiť i osobné veci. Špeciálnu štólu si môžu zakúpiť po skončení svätých omší. Albu je potrebné priniesť si so sebou. V prípade problémov alebo akýchkoľvek otázok sa obráťte na zodpovedného za liturgický tím P15. Pripravená bude i spovedná miestnosť. Bližšie informácie vám poskytne zodpovedný za liturgický tím P15 Patrik Balázs (0907 486 396).