Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza slávila sviatok svojho patróna, Deň rodiny i prvé výročie uvedenia do úradu svojho biskupa

DSC_9231V pondelok 16. mája 2016 v popoludňajších hodinách sa veriaci z rôznych farností Rožňavskej diecézy i domáci Rožňavčania zišli v Katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie, aby oslávili hlavného patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého a zároveň si pripomenuli Deň rodiny. Ďalším dôvodom na stretnutie bolo aj prvé výročie uvedenia do úradu rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Program stretnutia sa začal o 16:00 hod. slávnostnou Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol vdp. Jozef Palušák, farár v Krompachoch, spolu so svojimi veriacimi. V závere pobožnosti sa prítomní spojili v modlitbe za otca biskupa a za celú diecézu a ukončili prvú časť stretnutia eucharistickým požehnaním.

Následne otec biskup Stanislav Stolárik predsedal sláveniu slávnostnej svätej omše. Spolu sním koncelebrovalo viac než 20 diecéznych kňazov, vrátane generálneho vikára vsdp. Jána Mihoka, súdneho vikára vsdp. Istvána Vadkertiho, biskupského vikára vsdp. Gabriela Rákaiho a veľprepošta katedrálnej kapituly vsdp. Jozefa Markotána.

DSC_9261Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik sa vo svojej homílii  zameral na dôležitosť rodiny, v ktorej sa rodia a dozrievajú aj nové duchovné povolania. Vyzdvihol úlohu matky ako tej, ktorá rodinu spája. Poďakoval sa matkám za to, že darovali život svojim deťom a tak naplnili slová Pána Ježiša:  „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9, 37). Taktiež povzbudil prítomných rodičov, aby rozdávali lásku, aby učili svoje deti milovať a tak pretvárali svoje malé rodinné spoločenstvo, skrze

ktoré sa môže obnoviť celé ľudstvo. Pripomenul, že ak diabol chce rozbiť ľudstvo ako také, najskôr napadne rodinu a zameriava sa hlavne na matku. Takto napáda aj našu matku Cirkev, aby zničil hodnoty života.

V závere svätej omše manželia Šprlákovci z Lučenca – ktorí vychovali 11 detí – sa v mene viac ako 200 prítomných veriacich i v mene tých, ktorý nemohli prísť,  poďakovali otcovi biskupovi za jeho obetavú a horlivú pastiersku službu, ktorú počas celého roka mohli zažívať i pri jeho návštevách vo svojich farnostiach.

Mons. Stanislav Stolárik  opätoval toto poďakovanie so slovami vďačnosti Pánu Bohu za všetky milosti a požehnania v uplynulom roku svojej pastierskej služby v Rožňave a vyjadril vďaku aj za všetky modlitby za neho a na jeho úmysly. Po záverečnom požehnaní a pápežskej hymne sa otec biskup chvíľu zotrval v tichej modlitbe pred relikviami  sv. Jána Nepomuckého a spolu s kňazmi si ich uctil.

Následne mali možnosť uctiť si relikvie diecézneho patróna aj všetci prítomní veriaci a v modlitbe tak vložiť celú diecézu i jej pastiera a všetkých kňazov pod jeho mocnú ochranu.

.DSC_9224 DSC_9226 DSC_9236 DSC_9237 DSC_9238 DSC_9241 DSC_9242 DSC_9243 DSC_9253 DSC_9245 DSC_9256 DSC_9257 DSC_9264 DSC_9265 DSC_9273 DSC_9279 DSC_9282 DSC_9284 DSC_9298 DSC_9301 DSC_9303 DSC_9307 DSC_9308 DSC_9313