Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mládež Rožňavskej diecézy sa stretla so svojím biskupom

IMG_0903Viac ako 300 mladých ľudí zo všetkých kútov Rožňavskej diecézy prijalo pozvanie rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika a zúčastnilo sa dnes (2. apríla 2016) na celodiecéznom stretnutí mládeže v Rožňave, ktorým vyvrcholila duchovná príprava v diecéze na Svetové dni mládeže v poľskom Krakove (25. – 31. júla 2016).

Podujatie sa začalo svätou omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorú rožňavský biskup celebroval s približne tridsiatimi kňazmi diecézy.

V úvodnom príhovore sa Mons. Stanislav Stolárik poďakoval mladým ľuďom za ich prítomnosť a pripomenul hlbokú symboliku dňa, počas ktorého sa stretnutie koná: presne pred jedenástimi rokmi, vo Veľkonočnú sobotu 2. apríla 2005, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva, „sa vrátil“ do domu nebeského Otca dnes už svätý Ján Pavol II., pápež milosrdenstva, veľký priateľ mladých.

Vo svojej homílii na príklade grófa Monte Christa z rovnomenného známeho románu konštatoval, že sme dnes naladení neodpúšťať, snovať pomstu, brať spravodlivosť do vlastných rúk. „Iba z hĺbky viery a duchovného života môžeme čerpať silu odpúšťať“, zdôraznil mladým. Podľa neho len takto sa môže navrátiť pokoj a radosť do toľkých zranených ľudských sŕdc.

Na príklade zo života známeho francúzskeho chemika, biológa a lekára Louisa Pasteura otec biskup prítomným mladým ľuďom zdôraznil potrebu vytrvalosti v živote viery a modlitby vo všetkých vrstvách spoločnosti, ktorá neraz duchovný život marginalizuje a niekedy aj ironizuje:

„Univerzitný študent nastúpil vo vlaku a prisadol si v kupé k staršiemu pánovi. Po chvíli si všimol, že pán vedľa neho sa modlí, preberajúc zrnká na ruženci. Študent sa naňho zahľadel a so zreteľnou dávkou irónie v hlase mu povedal: - Vidím, vážený pane, že vy ešte veríte kadejakým rozprávkam.

- Áno, mladý muž, a ty im neveríš?

- Ja? - odpovedal so smiechom študent. - Ja už dávno tomu neverím. Mali by ste, pane, zahodiť ten ruženec a namiesto toho radšej študovať novú vedu.

- Novú vedu? - pýta sa pán. - O akú vedu ide? Mohli by ste mi ju viac priblížiť?

- Samozrejme - povedal mladík. - Dajte mi vašu adresu a pošlem vám knihy o nej.

Starší pán vytiahol zo svojej peňaženky vizitku a podal ju mladíkovi. Ten si s úžasom prečítal adresu: ,Louis Pasteur. Inštitút pre vedecký výskum. Paríž.ʻ Mladík si čosi zašomral popod nos a pri najbližšej zastávke vlaku sa vytratil.“

Po skončení svätej omše nasledovala podnetná prednáška generálneho vikára Rožňavskej diecézy vsdp. Jána Mihoka o Božom milosrdenstve, po ktorej organizátori pozvali prítomných mladých na Svetové dni mládeže v Krakove v krátkej videopozvánke. Ešte pred odchodom na obedňajšie občerstvenie sa mládež zhromaždila na neďalekom Námestí baníkov a vytvorila spoločne živý znak SDM (Svetové dni mládeže).

Popoludní sa potom apoštolské sestry Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče a sestry saleziánky z Rožňavy postarali v priestoroch miestnej Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého o pestrý program pre mladých vo forme podnetných workshopov a tvorivých dielní.

V hodine Božieho milosrdenstva (o 15:00 hod.) sa všetci vrátane otca biskupa opäť presunuli do katedrály na modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Program stretnutia vyvrcholil následnou eucharistickou adoráciou, ktorú obohatila mládež z Brezna modlitbami chvál.

Popri záverečnom poďakovaní všetkým prítomným, najmä organizátorom – koordinátorovi pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze vdp. Patrikovi Balázsovi a laickému diecéznemu koordinátorovi Máriovi Stehlíkovi – rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vyjadril radosť a vďačnosť Pánu Bohu za toto stretnutie, ktoré bolo čo do počtu zúčastnených najmohutnejšie za posledné roky, a s nadšením prijal ponuku mladých na zorganizovanie podobného stretnutia aj o rok.

Televízia LUX odvysiela záznam zo stretnutia v rámci večerných správ 5. apríla 2016 o 20:00 hod.

Fotogaléria