Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Päť rokov pôsobenia nášho otca biskupa v Rožňavskej diecéze

Chceme aspoň stručne priblížiť päťročné pastoračné pôsobenie nášho diecézneho otca biskupa Stanislava v rožňavskej diecéze.

Službu rožňavského biskupa začal v Roku zasväteného života. Počas svojho päťročného pôsobenia prijal do diecézy niekoľko rehoľných spoločenstiev, každoročne sa stretá so zasvätenými a volá ich do spolupráce na „roli“ rožňavskej diecézy. Rok 2016 bol Rokom Božieho milosrdenstva, ktorý sa v diecéze tiež prežíval aktívne. Vyvrcholil diecéznou púťou do svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Otec biskup je stále neúnavným „apoštolom Božieho milosrdenestva“. Rok 2017 bol Fatimským rokom, ktorý si veľmi dobre pamätáme so všetkými jeho duchovnými aktivitami a duchovnými darmi, ktoré sme obsiahli. Vyvrcholením bolo zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – podľa jej výslovného priania, ktoré zverila trom fatimským deťom. Rok 2018 sa niesol v znamení výročí – otec biskup oslávil 40. výročie svojej kňazskej vysviacky, ale pripomenuli sme si aj 40. výročie zvolenia sv. Jána Pavla II. za pápeža. Putovali sme do Poľska, aby sme sa poďakovali a prosili Pána na príhovor Panny Márie, sv. Stanislava biskupa a mučeníka, sv. Jána Pavla II. a navštívili významné miesta spájajúce sa s týmito svätcami.

13. septembra 2018 sme slávili 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. V tento deň dostala každá farnosť od otca biskupa dar – obraz Rožňavskej Panny Márie. Takto sa naša Mama vydala tentokrát nie na púť po farnostiach, ale zo srdca diecézy vyšla, aby prišla do každej farnosti a už tam natrvalo ostala. Aby všade, kam prišla, bola doma. Aby bola blízko každému svojmu dieťaťu. Jej obraz sa rýchlo rozšíril a stále sa šíri po diecéze, ale aj po Slovensku prostredníctvom menších formátov obrazov, obrázkov, brožúrok Deviatnika k Panne Márii, najnovšie Mariánskej pobožnosti (brožúra je už k dispozícii aj v tlačenej forme). Vznikli modlitby k Rožňavskej Panne Márii, je stále známejšia, stále viac milovaná, môže stále viac pomáhať. Rok 2019 bol rokom modlitieb o vyslobodenie od závislostí akéhokoľvek druhu. Veríme, že mnohí boli oslobodení od toho, čo ich spútavalo.

Rok 2020 je v našej diecéze okrem celo-cirkevne sláveného Roka Božieho slova aj Rokom Eucharistie. Keď ho otec biskup vyhlásil ešte koncom roku 2019, nikto netušil, akým zvláštnym spôsobom ho budeme kvôli pandémii prežívať. Nikto ešte začiatkom tohto roka netušil, že 16. mája na sviatok patróna diecézy, v deň 5. výročia inaugurácie otca biskupa nebudeme môcť sláviť celodiecézny Eucharistický deň, ktorý sme pripravovali.

Ale tiež, ktovie, koľkí verili, že sa stane, čo povedal otec biskup s pevnou dôverou v mocné orodovanie a pomoc Panny Márie uprostred ťažoby, neistoty a strachu z pandémie a jej dôsledkov? Keď boli zatvorené kostoly a nebolo možné slúžiť sv. omše pre verejnosť, 25. marca (2020) na slávnosť Zvestovania Pána slúžil  v rožňavskej katedrále svätú omšu (vysielanú Rádiom Lumen) len za účasti asistencie. Bola to svätá omša, pri ktorej po predchádzajúcej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii, ku ktorému pozval celú diecézu, opäť zasvätil diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vtedy v homílii povedal to, čo potom ešte niekoľkokrát opakoval pri iných príležitostiach: „A buďme odvážni, pokorne dôverujúci, vyprosme si milosť, aby sme 13. mája (2020) na Fatimskú Pannu Máriu mohli v našich chrámoch a pri Mariánskych stĺpoch už ďakovať za ukončenie pandémie.“ Stalo sa tak. 

Ďakujeme otcovi biskupovi za jeho obetavú službu podľa vzoru Pána Ježiša, Dobrého pastiera, ktorý dáva život za svoje ovečky. Spomenuli sme len niektoré jeho aktivity, prostredníctvom ktorých vedie, animuje, zjednocuje diecézu. Nespomenuli sme mnohé, viditeľné, ale aj skryté služby, obety, vysluhovanie sviatostí, zvlášť kňazské a diakonské vysviacky, stretnutia, aktivity, osobitne mnohé modlitby, ktoré denne prednáša Pánovi v adorácii, prostredníctvom Panny Márie zvlášť cez modlitbu ruženca, jeho dôveru v pomoc svätých, zvlášť „patrónov“ diecézy – sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita, sv. Jozefa, sv. Jána Pavla II.,  bl. Zdenku. Všetky aktivity pre dobro a záchranu duší vždy posiela do celej diecézy prostredníctvom kňazov, ktorým sú zverené jednotlivé farnosti, aby ich sprostredkovali veriacim. Takto sa všade môžu veriaci zjednocovať okolo svojho pastiera, a spolu cez jednotu vo farnostiach napomáhať vytvárať jednotu v celej diecéze a prispievať aj k jednote a svedectvu Cirkvi na Slovensku, ale aj v celom svete.

Ďakujeme Vám náš drahý otec biskup za všetko. Prosíme Pána, aby Vás naďalej požehnával, dal Vám všetky potrebné milosti, svetlo Svätého Ducha, silu, zdravie, nech Vás vždy vedie a ochraňuje Rožňavská Panna Mária, aby ste nás naďalej viedli ako dobrý pastier, ktorý vodí svoje ovečky „na zelené pašienky, k tichým vodám“. A pretože má svoje ovečky rád, vždy keď treba, usmerní ich k návratu z bludnej cesty. A aj keď nám treba prechádzať „tmavou dolinou“, pod vedením dobrého pastiera sa netreba báť, lebo tí, ktorí milujú Boha vždy nájdu správne východisko.