Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy

V sobotu, dňa 05.10.2019 sa na farskom úrade v Heľpe konalo Stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy.

Stretnutie spoločenstiev mladých sa koná každoročne pod záštitou pastorácie mládeže. Víziou stretnutí je, aby sa mladí, ktorí patria do spoločenstiev, farských stretiek či skupiniek, navzájom spoznávali, sieťovali a budovali vzájomné vzťahy naprieč diecézou. Cieľom však nie sú len vzájomné stretnutia, ale taktiež vytvorenie priestoru pre formáciu a spoločný rast.

Snahou tohtoročného stretnutia bolo, aby mladí spoznali nového koordinátora – kňaza, dp. Ondreja Michalca, nakoľko túto službu od 01.07.2019 prevzal po vdp. Patrikovi Balázsovi. Program stretnutia bol preto zostavený tak, aby mali mladí možnosť niečo sa o ňom dozvedieť.

Ježiš prisľúbil, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude aj on prítomný (porov. Mt 18, 20). V túžbe, aby bol Kristus v našom strede, stretnutie začalo spoločnou modlitbou. Po nej nasledoval gauč talk – priestor, kde o. Ondrej dostával množstvo otázok od moderátorky, ako aj od samotných mladých. Mladých zaujímal jeho život, záľuby, aj to, ako sa dostal ku kňazstvu. O. Ondrej hovoril veľa o svojom vzťahu s Bohom, povzbudil poslucháčov k osobnému vzťahu s Ježišom, dotkol sa tiež témy rozlišovania povolania.

V rámci doobedného programu sa konala aj sv. omša a moderovaná adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Heľpe. Počas spoločného obedu bol priestor na neformálne rozhovory mladých navzájom, rovnako ako aj na rozhovory s koordinátormi.

Poobedný blok programu patril predstaveniu vízie a aktivít pastorácie mládeže, kde sa mladí mali možnosť dozvedieť, čo sa pre nich v diecéze chystá. Nechýbali pozvánky na rôzne podujatia a akcie, ktoré sa budú konať v diecéze, rovnako ako aj pozvánky na celoslovenské podujatia.

Ďakujeme všemohúcemu Bohu za požehnaný čas, ktorý sme mohli spoločne stráviť. Veríme, že stretnutie mladých zaujalo, nakoľko prinieslo mnoho pozitívnych spätných väzieb, ako aj otázky, kedy sa uskutoční ďalšie.

Na záver vyslovujeme tiež úprimné Pán Boh zaplať miestnemu p. dekanovi vsdp. Václavovi Galovi za láskavé prijatie v jeho farnosti.

Informovala A. Bundová

Laická koordinátorka pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze