Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veriaci farnosti Breznička navštívili Loreto, Lanciano, San Giovani Rotondo, Pietrelocinu a Rím

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od stigmatizácie a 50rokov od smrti Sv. pátra Pia. Pri tejto príležitosti veriaci farnosti Breznička navštívili jeho rodisko Pietrelcinu a miesto kde celý život žil San Giovani Rotondo.  Bez ohľadu na to, aký ľahký alebo ťažký bol život Pátra Pia, vždy sa pokúšal povzbudzovať ľudí, ktorých stretol. „Modlite sa, dúfajte a nevzdávajte sa!“ Toto bolo jeho ustavičné motto, jeho dobrosrdečná odpoveď tým, ktorí prišli k nemu po radu. Každý, kto sa s ním zhováral, odchádzal s väčšou nádejou a dôverou v Pána.         V duchu tohto motta sme sa vybrali na púť po jeho stopách v dňoch 4. až 8. marca 2018. Prvou našou zastávkou bolo Loreto. V  „Domčeku Panny Márie“ sme ďakovali za Máriino fiat, staň sa. Tým fiat sa všetko začalo. Sv. omšu sme slávili s kňazmi a pútnikmi z Lamača a Valaskej Dubovej.  Okrem Domčeka Panny Márie veľmi nás potešila Slovanská kaplnka, kde na oltári vedľa Panny Márie sú naši vierozvestci. Nástenný odraz predstavuje sv. Cyrila a Metoda pred pápežom Hadriánom v bazilike Sancta Mária Magiore, ktorý schvaľuje slovanské bohoslužobné knihy. Odvtedy uplynulo 1150 rokov.

Po ceste do San Giovani Rotondo sme sa zastavili v Lanciane, kde sme mali možnosť sa pomodliť pri dvoch eucharistických zázrakoch, ktoré sa tu stali.

Po ubytovaní v San Giovani Rotondo sme navštívili nový chrám sv. Pia z Pietrelčiny a naše kroky smerovali ku kostolu Panny Márie Vďaky, kde sme mali sv. omšu a potom sme sa presunuli do krypty, kde sa nachádzajú neporušené pozostatky sv. Pia. Bolo to veľmi silné, ako si Pán chráni svojich vyvolených, cez ktorých koná zázraky. V sobotu 17. 3. 2018 toto miesto navštívi sv. Otec František.

Po raňajkách sme pokračovali do rodiska pátra Pia do Pietrelciny. Svätú omšu sme slávili v kostole sv. Rodiny, potom sme navštívili kostol Panny Márie kráľovnej anjelov, kostol sv. Anny, kde bol pokrstený na prvom sv. prijímaní, kde miništroval.  V jeho rodnom dome  na vlastné oči sme videli v akých pomeroch vyrástol.

Naša cesta sa začala uberať na Rím, kde sme si vykonali púť k hrobu sv. Petra a k hrobu sv. Jána Pavla. Niektorí pútnici boli prvýkrát v bazilike sv. Petra, ktorá na nich zapôsobila neuveriteľným dojmom. Neopísateľným dojmom na nás zapôsobilo stretnutie so svätým Otcom Františkom, ktorý po generálnej audiencii prechádzal bazilikou. Pristavil sa pri našej skupine a udelil nám a našej farnosti požehnanie. Večer sme v bazilike Santa Maria Maggiore sv. omšou ďakovali za 1150 rokov schválenia slovanskej liturgie Hadriánom II. za štvrtý liturgický jazyk Európy a za našu púť. Po sv. omši sme sa ešte nakrátko zastavili v bazilike sv. Prassedy kde žili naši vierozvestcovia počas svojho pobytu v Ríme v rokoch 867 až 869.

Štefan Kosturko