Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odpust-Búcsú 2014 Bôrka - Barka Panna Mária Karmelská – Škapuliarská

  2067Všetkých Vás srdečne pozývame na odpust k úcte Panny Márie Karmelskej– Škapuliarskej  do  malej obce Bôrka  a to v sobotu a v nedeľu 19- 20. júla

PROGRAM BOHOSLUŽIEB:

19. júl – sobota  13,00 - Prijatie pútnikov za ozveny miestnych zvonov. Následne priebežné spovedanie veriacich. 16,00 - Sv. omša za zosnulých členov škapuliarskeho spolku v jazyku maďarskom s Dp. Lórántom Vargom, novokňazom z Maďarska. 18,00 – Sv. omša v jazyku nemeckom. 21,00 - Sv. omša v jazyku slovenskom. Celebruje Vsdp. Ambróz Martin Štrbák O. Praem, opát z Jasova. 23,00 - Polnočná , mládežnícka sv. omša. Celebruje ThLic. Attila Juhász, z Turne nad Bodvou.

Po sv. omši bude ( za predpokladu dobrého počasia ) fakľový a sviečkový pochod k Jaskynnej kaplnke. Celú noc sa bude konať v miestnom kostole poklona k oltárnej sviatosti.

20. júl – nedeľa 

5,00 - Grécko - katolícka Sv. Liturgia v jazyku maďarskom s Dp. Štefanom Mondokom. 7,00 - Ranná sv. omša v jazyku maďarskom. Celebruje novokňaz Dp. Peter Vanyó. 9,00 - Slávnostná sv. omša v jazyku slovenskom s Mons. Vladimírom Filom, rožňavským diecéznym biskupom. 11,00 - Slávnostná záverečná sv. omša v maďarskom jazyku s Mons. Miklósom Beerom, diecéznym biskupom Vácu z Maďarska. Ave Mariu od Franza Schuberta zaspieva Bernadett Blaskó, speváčka z Maďarska.

Po svätej omši nasleduje posvätenie škapuliarov ako aj nových členov škapuliarskeho spolku. Sv. omše si budete môcť dať zapísať v predsieni farského úradu.

Zároveň prosíme všetkých pútnikov, ktorí mali v rodine, alebo medzi známymi zosnulého člena škapuliarskeho spolku Panny Márie Karmelskej v Bôrke, aby ich preukaz členstva v spolku odovzdali na Farskom úrade v Bôrke a nahlásili ich úmrtie. Budeme sa za nich modliť.