Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Pondelok - 16.12.2013

erb_filo_rgb_FINALJe dobre si položiť v strede adventnej doby základnú otázku: Kto je Boh? Advent znamená príchod. Príchod koho? Kto by to nevedel?  Príchod Krista. Kto je to Kristus? Je Boh, ktorý sa stal človekom. Takto stručne vieme odpovedať. Odpoveď na danú otázku vieme nadobudnúť,  keď si vezmeme na pomoc Sväté písmo, Katechizmus, Misál, a v nich objavíme zvlášť na konci  štvrtého evanjelia: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“  Má dnešný človek vôľu položiť si túto otázku? Balaam  bol ten, „čo načúva Božie slová, ten, čo pozná náuku Najvyššieho“. Preto nech je našou prosba žalmu: „Veď ma vo svojej pravde a uč ma“ (porov. v. 4-5b). (Pavol VI.)