Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára 2021 vyvrcholí modlitbová iniciatíva „Vytvorme Nazaretský dom“

Dňa 25. decembra 2020 na podnet nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika začala modlitbová iniciatíva „Vytvorme Nazaretský dom“. Pozvané boli rodiny, ale aj spoločenstvá vysvätených a zasvätených, vytvoriť vo svojich domoch, príbytkoch miesta modlitby.

(List pozývajúci k modlitbe:

 http://burv.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vytvorme-Nazaretsk%C3%BD-dom.pdf)

Dňa 2. februára 2021 táto modlitbová aktivita vyvrcholí, ale je nádej, že spoločenstvo s Nazaretskou rodinou – so Svätou Rodinou bude trvať naďalej.

Náš rožňavský otec biskup Stanislav napísal všetkým rodinám list – SLOVO PASTIERA (5) v čase pandémie - v ktorom povzbudzuje k správnemu postoju k tajomstvu prijímania a prežívania obety v živote kresťana, v živote rodiny, či spoločenstva a dáva tip, ako prežiť tohtoročný sviatok Obetovania Pána – ako vyvrcholenie 40 dní modlitby za rodinu.

SLOVO PASTIERA (5)