Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list Mons. Stanislava Stolárika na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 Blížia sa prázdniny a dovolenkový čas. Dnešná slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa nám môže práve i v tomto období očakávania príchodu prázdninových dní, pripomenúť dôležitosť príchodu človeka na tento svet i zamýšľania sa nad tým, čo ten - ktorý človek v živote urobí. „Čím len bude tento chlapec?“ (Lk 1, 66), pýtajú sa všetci zídení okolo Jánovej kolísky. Táto otázka sa asi zopakovala nad kolískou každého dieťaťa.

            Vy, rodičia, vidíte ako vaše deti rastú a už máte možnosť badať, aké môže byť ich životné smerovanie. Ak im zodpovedne pomáhate v hľadaní ich miesta v živote, majú vo vás obrovskú oporu, ale zároveň dostávajú pevné základy na celý život. Aj vysvedčenie v nastávajúcom týždni, bude vystavené nielen žiakom, ale aj učiteľom a rodičom.

Ak sa vrátime k dnešnej slávnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa a k otázke: „Čím bude?“, nebojme sa opýtať, kvôli čomu sa vlastne narodil, aká bola jeho úloha na tejto zemi. Preleťme v duchu časom i priestorom až na púšť, k rieke Jordán, kde už dospelý Ján Krstiteľ vystupuje ako „Hlas volajúceho na púšti..., ktorý pripravuje cestu Pánovi, aby Ho napokon predstavil všetkým zídeným slovami: „Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1, 23-36). To bola Jánova úloha, predstaviť svetu Ježiša Krista. A on svoju úlohu splnil.

            Pred nástupom na prázdniny dostanú žiaci a študenti, ale nielen oni, vysvedčenie, ktoré „svedčí“ ako si splnili úlohy v končiacom sa školskom roku. Aký to má súvis s dnešnou slávnosťou? Každý „oznámkovaný“ totiž dostáva neviditeľnú, ale zreteľnú  „známku“ i z lepšieho spoznania „Božieho Baránka“; lebo my, všetci pokrstení, sme sľúbili pri sv. prijímaní a zvlášť pri birmovke, že Ho budeme spoznávať. Naozaj sme spoznali viac Ježiša Krista počas tohto školského roka? Chceli sme ho vôbec viac spoznať?

Pred nami sú prázdniny a dovolenky. Na prázdniny sa tešia deti, študenti i učitelia; nie vždy však rodičia, pretože vyplniť svojim synom a dcéram voľný čas dvoch  mesiacov nie je až také  jednoduché a často ani finančne dostupné. Kiež by ste čo najviac času mohli spoločne prežiť s rodinou v nejakom krásnom prostredí!

            Je vďaka Bohu, veľa obetavých ľudí, ktorí svoje prázdniny zasvätia najmä mládeži, aby im ponúkli bohatý program, ktorý zahŕňa fyzický i duchovný rozvoj. Tak sa spája potrebné s užitočným – posilní sa telo, duch i duša. Pamätajte na to, že nie je jedno, s akými kamarátmi a v akej partii strávia vaše deti prázdniny. Preto vyhľadávajte i možnosti letných táborov, ktoré organizujú farnosti, alebo niektoré katolícke spoločenstvá. K vyváženosti a harmónii tela, ducha i duše ľudskej osoby by mala smerovať každá dovolenková aktivita.        

Ako to urobiť? I v dnešnom čase, ktorý nie je veľmi citlivý na posilňovanie duchovných hodnôt, treba si do batožiny na prázdniny, dovolenku „pribaliť“ ochotu „pamätať na duchovný život“ a  byť i počas dovolenky na sv. omši. Ak budete na mieste, kde niet katolíckeho kostola, treba na to pamätať vopred a na cestu si vziať napr. Sväté písmo, ruženec i vhodnú duchovnú literatúru. Totiž aj na miestach, ktoré nie sú katolícke, platí prikázanie: Zasvätiť   čas Pánovi. Ten sa dá vynikajúco vyplniť modlitbou a duchovnou literatúrou. Zvlášť, keď dovolenkár chce „dobehnúť“ všeličo zanedbané z predchádzajúceho obdobia.  

            Svojho času som študentom odporúčal metódu: „semper profundius“ (veritatem explicere), ktorá má oporu v slovách: „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5, 4). „Ísť stále viac do hĺbky“ je metóda dôslednejšieho poznávania pravdy, keďže vo svete, v ponuke každého dňa je veľa poloprávd a nepravdy. Dovolenkový čas nemá byť ďalším náročným štúdiom po ukončení školského roka, ale ani bezduchým nabaľovaním neoverených správ. Nespochybňujeme Kristove slová o dôležitosti pravdy, ktorá nás urobí i zachová slobodnými (porov. Jn 8, 32). Vo farnostiach kde som pôsobil, som pravidelne odporúčal na prázdniny prečítať tri duchovné knihy z katolíckych vydavateľstiev. Tí, ktorí tak učinili; už v akejkoľvek miere; posunuli sa o krôčik ďalej v pravde a slobode a prinieslo im to radosť.

Začnite vždy Svätým písmom, hoc len prečítaním krátkeho úryvku, nad ktorým chvíľu porozmýšľate. K prečítanému textu sa vráťte i počas dňa a znova aktualizujte, ako vás tento text oslovil. Siahnime aj po hodnotných knihách z našich katolíckych vydavateľstiev.

Do vašej pozornosti dávam napr. knihu: „Ako katolícka Cirkev budovala západnú civilizáciu“. V nej sa môžete dočítať, kto kládol základy ekonómie – boli to františkáni. Kto kládol základy práva – boli to dominikáni. Aj o jezuitoch sa tam dočítate... Ale nechcem vám všetko prezrádzať. Odrazu sa mnohým otvárajú oči a pýtajú sa: „Toto Cirkev naozaj robila? A ako je možné, že nám to počas celého štúdia hovorili inak?“ No preto, lebo si to mohli dovoliť. Aj preto musíme siahnuť po iných zdrojoch.

Tiež odporúčam knihu manželov Kimberly a Scotta Hahnovcov: „Naša cesta do katolíckej Cirkvi“. Scott Hahn je známy  autor, ktorý napísal veľa hodnotných kníh. Manželia  Hahnovci nádherne hovoria o ceste, ktorou prešli – on, protestantský pastor, so svojou manželkou. Ako mal každý z nich svoju cestu, svoje putovanie do katolíckej Cirkvi. A museli si zodpovedať všetky otázky, ktoré hýbu aj vami. Tieto veci sa čítajú jedným dychom a stojí to za to.

Katolíci dneška doplácajú na mnohé útoky zo strany sveta najmä preto, lebo nevedia, o čo ide. Jeden z tých, ktorí vystúpili na Mount Everest, Sir Edmund Hillary, povedal: „Zvíťazili sme nie nad horou, ale nad sebou. A toto je to najväčšie víťazstvo.“  Pred časom som čítal knihu od Johna Ortberga s veľmi zaujímavým obsahom, ale aj názvom: „Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode“. Chceli by sme chodiť po vode, no sedíme v loďke. Aj v obohacovaní sa duchovnou literatúrou treba začať, a obrazne povedané: neostať len nečinne sedieť. K dispozícii je i veľa hodnotných náboženských filmov, ale krásu romantiky si môžete vychutnať i pri modlitbe sv. ruženca pri večernom ohníku.

Toto všetko hovorím aj pre deti a mládež. Cez prázdniny budete mať veľa voľného času. Pre všetky vekové kategórie sú dostupné hodnotné a zaujímavé knihy z katolíckych vydavateľstiev. Koľko spracovaní katolíckej obrázkovej Biblie je k dispozícii!

Osobitne sa obraciam na vás, drahí mladí! Vy ste budúcnosť Cirkvi, aj spoločnosti! Počas týchto mesiacov sa v diecéze modlíme za vás, s nádejou, že zvlášť cez vás sa obnoví život viery v našej diecéze! Nechajte sa viesť a formovať pravdou. Čerpajte zo zdroja, ktorým je Božie slovo a slovo, ktoré vychádza z Božieho slova; čo je v prvom rade katechizmus, ktorý je spracovaný aj pre mládež, ale tiež pre všetkých hľadajúcich v zaujímavej podobe pod názvom Youcat. Milí mladí, teším sa osobitne na stretnutie s vami koncom júla v Prešove na P18.

            Všetkým dovolenkujúcim prajem veľa radostných chvíľ pri posilňovaní rodinných zväzkov, pri spoznávaní nových ľudí i krás krajiny či sveta. Prajem vám ochotu viac poznať pravdu kvôli osobnej slobode, ale i vyvážený relax, ktorý nech každého posilní na tele, duchu i duši. Pohybujte sa v Božej prírode s otvorenými očami a oslavujte Stvoriteľa. Všetko sa snažte robiť v spoločenstve svojej rodiny a s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Aj takto môžeme spoznať Božieho Baránka, s ktorým sa stretávame celý rok najmä na sv. omšiach. Putujte i do krásneho prostredia pútnických miest v našej diecéze, najmä do Bôrky, Rudníka, Divína  a Úhornej, ako aj na všetky ďalšie miesta. 

            Všetkým vám vyprosujem na vašich cestách stálu ochranu Rožňavskej Panny Márie a žehnám vás v mene X Otca i X Syna i X Ducha Svätého.

                      + Mons. Stanislav Stolárik

                     rožňavský biskup

(Prečítať namiesto homílie pri každej sv. omši v nedeľu 24. júna 2018)

Mons.Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspök pásztorlevele

Keresztelő szent János ünnepére

 

Közeleg a szünidő és szabadságok ideje. Keresztelő szent János születésének várása, a szünidő várása, az ember születésének várakozására emlékeztethet bennünket. Ahogy azok, akik Keresztelő János bölcsőjénél összegyűltek, mi is elgondolkodhatunk, mit is vár az ember életében: „Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Lk1,66

            Ti szülők, látván gyermekeitek növekedését felfedezhetitek életük irányulását. Felelőségteljes segítségetekkel megtalálhatják helyüket a világban, támaszukra váltok, és szilárd alapot adtok nekik életük számára. Az a bizonyítvány, amelyet a jövő héten kapnak, nemcsak a tanulóké lesz, hanem a tanároké és a szülőké is.

            Visszatérve Keresztelő szent János ünnepéhez, ahhoz a kérdéshez „Vajon mi lesz ebből a gyerekből?”, ne féljünk attól a kérdéstől sem, miért született és milyen küldetése volt ezen a földön. Lélekben térjünk vissza időben és térben a sivatagba, a Jordán folyóhoz ahol már felnőttként fellépett, mint „a pusztában kiáltó szava”…, aki elkészíti az utat az Úrnak, hogy végül is kijelenthesse róla: „ Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Jn 1,23-36 Az volt János feladata, hogy bemutassa Jézust a világnak. Feladatát meg is valósította.

            A szünidő előtt a tanulók, de nemcsak ők, bizonyítványt kapnak, mely bizonyítja hogyan teljesítették feladatukat az elmúlt iskolaévben. Hogyan is függ ez össze a mai ünneppel? Mindenki, aki osztályzatot kapott, az egy láthatatlan osztályzatot is kapott „Isten Bárányának ” ismeretéből. Mi ugyanis, akik meg vagyunk keresztelve, az elsőáldozáskor, de főleg a bérmálás alkalmával megígértük, hogy minél jobban ismerni akarjuk őt. Jobban megismertük az iskolaév folyamán Jézust? Illetve, meg akartuk jobban ismerni?

            A szünidők és szabadságok előtt vagyunk. Örülnek a diákok és a tanárok egyaránt, a szülők viszont nem minden esetben. Nem olyan egyszerű és olcsó dolog kitölteni gyermekeik két hónapi szabad idejét. Bárcsak lehetőségetek lenne minél több időt tölteni családotokkal valamilyen szép környezetben.

            Hála Istennek, sok áldozatkész ember van, aki szünidejét az ifjúságnak szenteli, gazdag foglalkozást nyújtva testi-lelki fejlődésükhöz. A hasznosat a kellemessel összekapcsolva megerősítik testüket-lelküket és szellemüket is. Ne feledjétek, nem mindegy milyen baráti társaságban, milyen közegben töltik gyermekeitek a szünidőt. Ezért éljetek a táborok azon lehetőségeivel, amelyeket a plébániák és néhány katolikus közösség rendez. A test a lélek és szellem összhangjához kell minden szünidői aktivitásnak irányulnia.

            Hogyan érhetjük ezt el? Ma, amikor kiveszőben van a lelki értékek fejlesztésének érzéke, hátizsákunkba „csomagoljuk” be a lelki életre való odafigyelést és a nyaraláson is vegyünk részt a szentmisén. Ne feledjük elvinni magunkkal például a Szentírást, a rózsafüzért, vagy más megfelelő lelki könyvet, ha olyan helyen leszünk, ahol nincs katolikus templom. Az ünnepeket szenteld meg parancs ott is érvényben van számunkra, ahol nincs katolikus templom. Ezt a parancsot kiválóan teljesíthetjük imával és a lelki könyvek olvasásával. Annál inkább, ha a kiránduló be akarja pótolni korábbi mulasztásait.

            Annak idején diákjaimnak a „semper profundius”(veritatem explicere) módszert ajánlottam, mely az Írás „Evezz a mélyre” szavain alapszik. Lk 5,4 Ez az igazság megismerésének következetesebb módszere, „mindig mélyebbre haladva”, mert a világ naponta féligazságokat és hazugságokat terjeszt elénk. Az iskolaév befejezése után az üdülés nem válhat egy újabb igényes tanulássá. Ne váljék azonban az igazolatlan hírek halmozásának időszakává sem. Ne kételkedjünk Krisztus szavaiban, hogy az igazság szabaddá tesz és megtart bennünket a szabadságban. (Vö.:Jn 8,32) Működésem során mindenütt azt ajánlottam, hogy a szünidő folyamán olvassunk el katolikus kiadóinkban megjelent  három lelki könyvet. Akik megfogadták tanácsomat, mindenki a maga módján előrehaladott az igazságban, a szabadság megélésében és eltelt örömmel.

            Mindig a Bibliával kezdjük. Legalább egy rövid részletet olvassunk el és egy ideig elmélkedjünk fölötte. Térjünk vissza a nap folyamán is az olvasott részlethez és idézzük fel azt, ami érintett bennünket. Továbbá katolikus kiadóink értékes könyveit vegyük kézbe.

            Figyelmükbe ajánlom például a katolikus egyház nyugat civilizációjának építéséről szóló könyvet („Ako katolícka Cirkev budovala západnú civilizáciu”). Megtudhatják, hogy a gazdaság alapjai a ferencesektől származnak. A jogot a domonkosok alapozták meg. Olvashatunk a jezsuiták szerepéről is… Nem akarok viszont mindent előre elárulni. A könyv olvasása után sokan ráeszmélnek: „Csakugyan ilyen dolgokat tett az Egyház? Akkor miért mondottak nekünk mást tanulmányaink során?” Azért, mert megtehették ezt. Ez az oka, amiért más forrásokból is kell merítenünk.

            Ugyanígy ajánlom a: „Minden érv Rómába vezet - Hogyan lettünk katolikusok?” Scott Hahn - Kimberly Hahn könyvét. Scott Hahn számos értékes könyv közismert szerzője. A Scott házaspár nagyszerűen leírja útjukat a katolikus Egyházba. Ő, aki protestáns lelkész volt és felesége, mindegyikük a maga útján eljutott a katolikus Egyházba. Olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, melyek titeket is foglalkoztathatnak. Az ilyen könyveket egy szuszra olvassuk, és úgy érezzük érdemes volt.

            Korunk katolikusai a világ ostromlásaiban főleg azért vesztesek, mert nem tudnak válaszolni. Azoknak egyike, aki a Mount Everestre jutott fel, Sir Edmund Hillary mondja: „Nem a hegyet győztük le, hanem önmagunkat. Ez a legnagyobb győzelem.” Nemrégiben olvastam John Ortberg érdekes tartalmú és című könyvét: „Ha ​a vízen akarsz járni, ki kell lépned a csónakból”. Szeretnénk a vízen járni, de mégis a csónakban ülünk. Meríteni a lelki irodalom gazdagságából is elszántságot kíván. Jelképesen mondva nem maradhatunk ülve. Választhatunk sok értékes vallási filmből is. A bensőség szépségét este tábortűz mellett élvezhetjük a rózsafüzér imádsága közben is.

            Ugyanezt mondom a gyerekeknek és fiataloknak is. A szünidő folyamán bőven lesz szabad idő. A katolikus kiadóknál minden korosztály számára alkalmas, értékes könyvek érhetők el. Mennyiféle feldolgozásban található a képes Biblia!

            Kedves fiatalok, hozzátok megkülönböztetett figyelemmel fordulok! Az Egyház és a társadalom jövője vagytok! Hónapok során értetek imádkoztunk abban a reményben, hogy általatok megújul a hitélet egyházmegyénkben. Engedjétek, hogy az igazság vezéreljen és alakítson benneteket. Merítsetek Isten Igéjéből és mindabból, ami belőle ered. Elsősorban abból a katekizmusból, melyet a fiatalok és minden kereső számára Youcat címen készítettek. Kedves fiatalok, örömmel várom találkozásunkat július végén a P18-on (Eperjesen) Prešov-ban.

            Minden üdülőnek sok örömteli pillanatot kívánok a családi kötelékek megerősítésében, új emberek, tájak és országok szépségeinek felfedezésében. Szabadságunk érdekében az igazság jobb megismerését is kívánom. A kiegyensúlyozott kikapcsolódás istápoljon mindenkit testében, lelkében és szellemében. Nyitott szemmel járjátok Isten természetét, dicsőítve Alkotóját, családotok és szeretteitek közösségében! Így is megismerhetjük Isten Bárányát, akivel az év folyamán főleg a szentmiséken találkozunk. Zarándokoljatok el egyházmegyénk gyönyörű kegyhelyeire, nevezetesen Barkára, Rudnokra, Úhornára, vagy más helyekre is.

            Mindnyájatok számára rozsnyói Szűzanyánk oltalmát kérem és áldalak benneteket azXAtya a X Fiú és a X Szentlélek nevében.

                                                                                                          + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                                              rozsnyói megyéspüspök

(2018 június 24-én minden szentmisén a homília helyett olvasandó)