Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel Augustín Lukáč

Oznamujeme Vám, že Pán Boh si vo veku 82 rokov povolal pána Augustína Lukáča, otca vsdp. Mons. Dušana Lukáča, dekana vo farnosti Gelnica. Pohrebná sv. omša sa bude sláviť  v pondelok 3.3.2014 o 14:00 hod. vo farskom kostole v Partizánskom. Následne, pohrebné obrady sa budú konať o 15:00 hod. v dome smútku na cintoríne Šípok v Partizánskom. Porúčame zosnulého pána Augustína do Vašich modlitieb.