Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Náš otec biskup sa prihovára kňazom a veriacim diecézy

Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry našej Rožňavskej diecézy!

Verím, že sa už mnohým z Vás nejakým dostupným spôsobom dostala moja výzva, aby sme sa od 16. marca zjednotili vo vrúcnej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Viem, že v podmienkach, ktoré v týchto dňoch prežívame, nie je možné modliť sa ho vo farských spoločenstvách. Ale môžeme sa ho modliť v našich rodinách, môžu sa ho modliť jednotlivci a tak sa duchovne zjednocovať aj so svojou farnosťou, filiálkou, či spoločenstvom, do ktorého patria, s celou diecézou. Tak som to myslel aj vo výzve k tejto modlitbe, ktorú som poslal do farností a môžete si ju prečítať aj na našej stránke. Prosím, nepodceňme túto možnosť horlivo prosiť našu Mamu, Rožňavskú Pannu Máriu, ktorá je aj Uzdravením chorých, o zastavenie šírenia sa koronavírusu, aj o duchovné ozdravenie našich duší, rodín, spoločenstiev, farností, diecézy. Buďme veľkodušní aj v modlitbe "navyše", ako som už vyzval, zvlášť v modlitbe ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

S bolesťou v srdci prežívam Váš hlad po Eucharistii, ale práve modlitbou, prosbou k milosrdnému Bohu môžeme vyprosiť, že situácia zákazu verejných bohoslužieb pominie a my budeme môcť naplniť naše kostoly a oslavovať Pána, sláviť Eucharistiu. Venujte pozornosť aj výzve nás, biskupov k pôstu v nasledujúce piatky (táto výzva je už na našej stránke). Predsa o účinnosti modlitby a pôstu hovorí sám Pán Ježiš! Preto nech to neostane len na piatky Veľkého pôstu, ale pokračuje aj po jeho skončení.

V tomto období môžete, a vrelo Vám to odporúčam, sledovať sv. omše cez naše katolícke médiá. (link na oznam o vysielacích časoch nižšie). Môžete, ako som už odporúčal, Pána Ježiša prijímať duchovne. Text Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii Vám chceme dávať každý deň na stránku, aby sa ho mohli modliť aj tí, ktorí nemajú doma brožúrku. Môžete sa ho modliť aj s Rádiom Lumen. Z vysielacieho štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici sa budú modliť tento náš deviatnik každý deň od 16. marca po skončení večernej sv. omše.

Prosím, komunikujte cez moderné komunikačné prostriedky všetky tieto informácie ďalším ľuďom, aby sa mohli v modlitbe zjednotiť a posilniť čím viacerí a aby sme všetci prosili nielen za seba, ale aj za iných, ako je to uvádzané vo výzve KBS postiť sa v nasledujúce piatky. Spolieham sa s dôverou na kňazov, ale zvlášť aj na horlivých laikov, že budú sprostredkúvať tieto a ďalšie informácie ďalším ľuďom. V texte nižšie nájdete aj linky na ďalšie potrebné informácie, ktoré komunikuje Tlačová konferencia KBS.

Som s Vami všetkými zjednotený aj počas dní duchovných cvičení, ktoré prežívame ako KBS v Čičmanoch. Včera večer o 20,00 hod. sme sa my, slovenskí biskupi spojili v duchu s vami všetkými, ktorí ste sa modlili na Slovensku, aj s ľuďmi z iných národov, keď sme pred Eucharistiou prosili za zastavenie šírenia koronavírusu, za naše rodiny...

Modlím sa za Vás, odovzdávam Vás Milosrdnému Bohu, materinskej láske  Rožňavskej Panny Márie a mocnej ochrane a orodovaniu sv. Jozefa.

Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik

V Čičmanoch 12. marca 2020

Do pozornosti dávame:

Televízne duchovné cvičenia pod vedením Mons. Stanislava Stolárika

v dňoch 16.3. - 19.3. 2020 na Tv Lux v čase o 19,25 hod.

https://www.tvlux.sk/program/

Linky na potrebné, užitočné informácie:

Katolícke masmédiá budú vysielať sv. omše zo svojich kaplniek - vysielacie časy masmédií

Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do 23. 3. 2020 v nasledovných časoch:

Pondelok – Piatok o 7:00, 12:00, 19:00;
Sobota 7:00;
Nedeľa 15. 3. 2020 o 10:30 a 18:00
Nedeľa 22. 3. 2020 o 10:00 a o 18:00

Rádio LUMEN  -  od stredy 11. marca si vypočujú poslucháči denne v priamom prenose svätú omšu z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici hneď dvakrát:

Ráno o 8:30

večer v tradičnom čase o 18:00.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310022

Počas prenosov omší povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu

Duchovné sväté prijímanie

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Poznámka: Na túto možnosť upozornili viaceré farnosti; ide o modlitbu svätého Alfonza.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310027

odporúčame pravidelne sledovať našu stránku a tiež

stránku www.tkkbs - ďalšie správy