Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sme opäť zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Dňa 25. marca 2020, na Slávnosť Zvestovania Pána, náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave na konci sv. omše, ktorú v priamom prenose Rádia Lumen slávil bez účasti ľudí, zasvätil seba a celú Rožňavskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Do zasvätenia zahrnul tiež všetkých, ktorí sa modlili Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii, poslucháčov Rádia Lumen, ktoré modlitbu deviatnika vysielalo a tak umožnilo zapojiť sa do spoločnej modlitby, a všetkých tých, ktorí chcú Panne Márii zasvätiť seba a vložiť do tohto zasvätenia aj svojich drahých.

Toto zasvätenie, čo sa týka vonkajších podmienok a priamej účasti ľudí, bolo veľmi odlišné od nášho prvého zasvätenia, ktoré sa udialo 14. októbra 2017, keď na Námestie baníkov v Rožňave, kde máme tiež Mariánsky stĺp, pripomínajúci nám Máriinu pomoc a ochranu v dejinách, priputovalo vyše 3000 ľudí, aby sa na záver sv. omše, ktorá tvorila srdce celého dňa, zasvätilo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Toto druhé zasvätenie sa udialo v tichu Rožňavskej katedrály, za účasti len niekoľkých, ktorí tvorili asistenciu pri slávení sv. omše. To ticho, ako povedal otec biskup vo svojej homílii, „nám pripomenulo ticho chvíle Zvestovania, ktoré sa udialo v Nazarete“.  

Určite mnohí by sa boli chceli zúčastniť osobne aj tohto druhého zasvätenia, ale terajšie podmienky a opatrenia vydané kvôli pandémii koronavírusu to nedovoľujú. Panna Mária prijala aj tieto skromné vonkajšie podmienky zasvätenia, ktoré nemá menšiu silu, ako to prvé, lebo ona počula a prijala hlas a túžbu všetkých, ktorí sa k zasväteniu pridali a tak opäť môžeme s radosťou nielen povedať, ale aj denne prežívať: „Sme v Máriiných rukách, sme v jej Nepoškvrnenom Srdci“.

Naďalej sme otcom biskupom Stanislavom pozvaní modliť sa:

Milosrdný Bože, na mocný príhovor Rožňavskej Panny Márie ťa prosíme:

  • o zastavenie pandémie spôsobenej koronavírusom na Slovensku a vo svete
  • za nakazených vírusom, za ich rodiny,
  • za všetkých, ktorí sú v prvej línii, zvlášť za lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, za všetkých zdravotníckych pracovníkov,
  • za kňazov a Bohu zasvätených,
  • za pracovníkov v obchodoch,
  • za tých, ktorí sa starajú o opustených, bezdomovcov,
  • za všetkých, ktorí teraz vydávajú mimoriadne svedectvo pred Bohom a ľuďmi v napĺňaní lásky k blížnemu
  • za duchovnú obnovu Slovenska.

 

Sme pozvaní tiež:

  • modliť sa denne tri ružence
  • zapojiť sa do pôstu na tieto úmysly v stredu a v piatok (kto a ako môže)