Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prvé zasadnutie novozvolenej Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy

erb_brownNa podnet rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika dňa 28. septembra 2015 v priestoroch Biskupského úradu v Rožňave po prvýkrát zasadala novoustanovená Presbyterská rada Rožňavskej diecézy.

Po úvodnej spoločnej modlitbe otec biskup odovzdal menovacie dekréty šestnástim kňazom – novým členom tohto poradného grémia diecézneho biskupa reprezentujúceho presbytérium celej diecézy. Spomedzi nich zároveň diecézny biskup ustanovil siedmich nových členov kolégia konzultorov.

Presbyterská rada sa ďalej zaoberala návrhom na ustanovenie Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu, ktorý bude vo všetkých farnostiach pravidelne každý mesiac 16-steho (deň inštalácie súčasného diecézneho biskupa) a riešila aj efektívne obsadenie farností v diecéze.

Rada hovorila aj o podujatiach v diecéze v súvislosti s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva, ktorý pápež František otvorí na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. decembra 2015 v Ríme. V Rožňavskej diecéze sa slávnostné otvorenie uskutoční v rámci kňazského dňa v stredu 9. decembra 2015 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, pričom v nedeľu 13. decembra 2015 (Tretia adventná nedeľa) bude tento svätý rok otvorený v tých kostoloch biskupstva, ktoré určí diecézny biskup a v ktorých počas tohto svätého roka bude možnosť získať úplné odpustky.