Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kríž SDM a ikona Panny Márie v našej diecéze

IMG_0679V nedeľu 23.11. sme privítali putovný Kríž  sv. Jána Pavla II. ktorý 30 rokov sprevádza mladých na Svetových Dňoch Mládeže. Bola to veľmi pekná akcia plná spevu a oslavy Boha. Krásne svedectvo môžete nájsť od Pavla Danka na stránke: http://www.svetovednimladeze.sk/put-kriza-sdm/dennik   

pod názvom" Rožňavský adrenalín"  a " Nedeľa v Sobote a silný záver mojej púte"  nekoľko fotiek  možete najsť z tejto akcie na našej facebook nástenka: https://www.facebook.com/pages/Diec%C3%A9zne-centrum-ml%C3%A1de%C5%BEe-sv%C3%A4t%C3%A9ho-J%C3%A1na-Pavla-II/114915368667326 a to nie len o Rimavskej Sobote, ale aj o celej ceste tohto vzácneho daru.  Na tejto akcii sa prostredníctvom listu prihovoril k  pútnikom aj otec biskup Vladimír. Znenie tohto lisu môžete prečítať na stránke Diecézneho centra mládeže sv. Jána Pavla II. http://burv.sk/wp/  v článku " Nedeľa Krista Kráľa … Kríž SDM a ikona Panny Márie v našej diecéze v Rimavskej Sobote"