Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka na púť do Divína

anna3Srdečne pozývame na  púť do Divína ku Svätej Anne, ktorá sa uskutoční 25.-26.júla 2015. Prosíme kňazov, aby podľa svojich možností oznámili to svojim veriacim a tiež prosíme o účasť kňazov rožňavskej diecézy. Zároveň prosíme kňazov o pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia počas púte. Plagát si môžete stiahnuť Tu: anna 2015

Sobota, 25. júla 2015
18:00 Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – bohoslovci.
18:30 Svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Marek Sopko farár farnosti Závadka nad Hronom
20:30 Krížová cesta na divínsku Kalváriu – vdp. Mgr. Vladimír Lalík, farár z Boľkoviec s mládežníckym zborom.
23:00 Adorácia v kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Stanislav Andrek, kaplán farnosti Lučenec
24:00 Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Stanislav Andrek, kaplán farnosti Lučenec
Nedeľa, 26. júl 2015
7:30 Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – Ružencové bratstvo.
8:00 Svätá omša v kostole Všetkých svätých – vdp. Mgr. Andrej Bisák, správca farnosti Divín
9:00 Lítanie k Sv. Anne v kostole Všetkých svätých
10:00 Procesia od farského kostola Všetkých svätých na pútne miesto – kaplnka sv. Anny.
10:30 Slávnostná odpustová svätá omša pri kaplnke sv. Anny
celebruje J.E. Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD., rožňavský diecézny biskup
Počas celej púte sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.