Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Maďarsky hovoriaci veriaci Rožňavskej diecézy putovali do Fiľakova

DSC09152Posledný aprílový deň roku 2016 bol pre maďarsky hovoriacich veriacich Rožňavskej diecézy výnimočným dňom. Okolo 700 ich prišlo navštíviť impozantný františkánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie  vo Fiľakove, aby v prebiehajúcom Roku milosrdenstva vyprosili pre svoje farnosti i pre celú Rožňavskú diecézu hojnosť Božích milostí. Paleta farností a filiálok, z ktorých pútnici prišli, bola naozaj pestrá: Jasov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Bôrka, Lipovník a Drnava, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Rožňava, Rožňava-Juh, Brzotín, Kružná, Čoltovo, Gemerská Panica, Bretka, Tornaľa, Včelince, Rimavská Sobota, Jesenské, Petrovce, Dubno, Hostice, Gemerské Dechtáre, Hodejov, Biskupice, Radzovce, Čakanovce, Husiná,  Dolné Zahorany,  Veľké Dravce, Panické Dravce, Rapovce, Hajnáčka, Gemerský Jablonec, Lučenec-mesto, Lučenec-Rúbanisko, Boľkovce, Pinciná, Šávoľ, Šurice, Šíd a, samozrejme, domáci veriaci z Fiľakova i mnohí ďalší.

Program púte otvorila eucharistická adorácia, ktorú viedol Mgr. Norbert Bize, farár v Jablonove nad Turňou. Počas trvania poklony pútnici mali možnosť prijať sviatosť zmierenia. Svätá omša o 11:00 hod., ktorej hlavným celebrantov bol vzácny hosť z Maďarska, kaločský arcibiskup Mons. Bábel Balázs, sa začala pred vstupným portálom kostola, ktorý je v  rámci diecézy vyhlásený za bránu milosrdenstva. Na svätej omši bol prítomný aj rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, jasovský emeritný opát vsdp. Tamás Károly Bartal, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich a Rómov Rožňavskej diecézy vsdp. Gabriel Rákai, súdny vikár rožňavského súdneho tribunálu vsdp. István Vadkerti a viac ako 20 ďalších kňazov.

V úvode svätej omše biskupský vikár vsdp. Gabriel Rákai privítal vzácneho hosťa ako aj domáceho otca biskupa, prítomných kňazov a pútnikov. Prítomným sa potom prihovoril aj Mons. Stanislav Stolárik, ktorý vyjadril svoju vďaku za iniciatívu veriacich maďarskej národnosti  putovať v tomto Svätom roku milosrdenstva. Arcibiskup Mons. Bábel Balázs vo svojej homílii povzbudil prítomných vo vytrvalosti na ceste za Kristom. Zdôraznil potrebu potrebu dôverovať Bohu a kráčať za ním aj v ťažkostiach a vydávať dnešnému svetu svedectvo o jeho láske. Na záver sa obom prítomným biskupom i ostatným poďakoval súdny vikár vsdp. István Vadkerti.

Po poludňajšom občerstvení arcibiskup Mons. Bábel Balázs vo svojej prednáške priblížil pútnikom skutky milosrdenstva a pripomenul im, že sa majú snažiť byť dobrými ľuďmi, ktorí veria a milujú, lebo len tak možno konať dobre skutky.

Poukázal na najväčší prameň, z ktorého možno čerpať – Božie slovo. Vyzdvihol  najmä biblické podobenstvá o Božom milosrdenstve: o milosrdnom Samaritánovi a o márnotratnom synovi. Pripomenul, že Boh sa nás nebude pýtať na to koľko sme sa toho denne „namodlili“, ale na to, koľkým núdznym sme pomohli.

Púť maďarsky hovoriacich veriacich napokon zavŕšili Loretánske litánie a eucharistické požehnane.

DSC09125 DSC09127 DSC09130 DSC09134 DSC09136 DSC09137 DSC09141 DSC09143 DSC09145 DSC09146 DSC09147 DSC09153 DSC09154 DSC09156 DSC09160 DSC09162 DSC09168 DSC09169 DSC09170 DSC09176 DSC09179 DSC09183