Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť k Panne Márii Snežnej do Uhornej

V dňoch 2.-3. augusta sa v rámci Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie uskutoční rožňavská diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Uhornej.

Program púte začína v sobotu 2. augusta o 17.00 h úvodnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať PaedDr. Martin Mojžiš a pokračuje o 18.15 h večeradlom, ktoré povedie vdp. Marián Slovák. O 21.00 h nasleduje adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou a o 22.30 krížová cesta vedená vdp. Jozefom Halčinom. Deň uzavrie polnočná svätá omša s hlavným celebrantom vdp. Václavom Galom.V nedeľu púť pokračuje od 7.00 h ráno svätou omšou v nemeckom a o 8.30 h v maďarskom jazyku. O 9.00 h sa veriaci pri jaskynke spoločne pomodlia posvätný ruženec. Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.00 h, ktorú bude celebrovať Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup. Počas celej púte budú mať veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.Snímka