Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Svetový deň modlitby v Kalinove

Svetový deň modlitby Kalinovo„Kto prijme dieťa, prijme mňa.“ Tak znie tohtoročná téma Svetového dňa modlitby. Ekumenickú iniciatívu založili a podporujú ženy hlásiace sa k rôznym kresťanským vierovyznaniam na celom svete. Udalosť sa slávi už od roku 1927 vždy na prvý piatok v mesiaci marec alebo v niektorý marcový deň. Do akcie sa zapojilo viac než 170 krajín. Na Slovensku vo viac ako 60 obciach a mestách  sa v týchto dňoch stretávali na spoločných ekumenických modlitbách kresťania rôznych cirkví pri príležitosti Svetového dňa modlitieb (SDM). Túto celosvetovú aktivitu každý rok organizujú ženy z inej krajiny pre všetkých kresťanov – mužov, ženy, deti a mládež.

Na Slovensku sa už tradične do nej zapájajú veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV), Bratskej jednoty baptistov (BJB), Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC), rímskokatolíci, gréckokatolíci, metodisti, cirkev bratská a veriaci ďalších denominácií. Bohoslužobné texty i ďalší program pre tohtoročný Svetový deň modlitieb pripravili kresťanské ženy na Kube. Vlani to boli napríklad ženy na Bahamách, v predchádzajúcich rokoch ženy z Egypta, Francúzska, Poľska či Malajzie.

Po šiestykrát sa tohto roku 13. marca stretli aj ženy so svojimi pastiermi a ostatnými veriacimi z rímskokatolíckej, evanjelickej a cirkvi bratskej na modlitbovom dni v Kalinove (farnosť Breznička). Svetový deň modlitieb oslávili  bohoslužbou, ktorá ich spojila predovšetkým s Kubou, poznačenou komunizmom, a jej  obyvateľmi – ženami, mužmi, deťmi i mládežou.

Rožňavskú diecézu informoval ThLic. Štefan Kosturko, farár v Brezničke.