Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sv. Páter Pio

Mnohí ľudia pokladajú svätého Pátra Pia za najvýznamnejšiu osobnosť minulého storočia a často o ňom hovoria ako o „druhom svätom Františkovi.“ Svätý Otec Ján Pavol II. ho 16. júna 2002 slávnostne zapísal do zoznamu svätých. Hoci prežil svoj jednoduchý svätý život v drsných horách južného Talianska, stal sa známym na celom svete. Mnohí túžia ísť za pátrom Piom až do San Giovanni di Rotondo, ale 15. marca o 17.00 hod. prišli veriaci aj z okolitých farností spolu s kňazmi za pátrom Piom do Smolníckej Huty. Od 8.mája 2008 je v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie vystavená k verejnej úcte prvá relikvia pátra Pia na Slovensku, a preto vznikla aj myšlienka priblížiť životnú cestu tohto talianskeho svätca. Podujali sa na to veriaci z farnosti Veľká Lomnica, ktorí sa na dnešné vystúpenie pripravovali viac ako rok. V hodinovej výpovedi ,,hercov“, ktorí predstavovali skutočné osoby v živote pátra Pia, priniesli pravdu a lásku, ktorú tento svätec prinášal každému s kým sa stretol. Dôkladne spracované udalosti z jeho obdivuhodného života sa stali povzbudením a zdrojom hlbokej inšpirácie pre všetkých prítomných. Týmto sa chceme poďakovať v prvom rade Bohu, že držal svoju ruku nad týmto dielom od samého začiatku, taktiež účinkujúcim a samozrejme všetkým zúčastneným.

Vyprosujeme veriacim z farnosti Veľká Lomnica, aby mali síl aj naďalej šíriť toto posolstvo medzi ostatné farnosti či už na Slovensku alebo v zahraničí. A ako hovoril páter Pio: ,, Nech je Ježiš vždy zvrchovaným kráľom Vášho srdca; nech splní vrúcne prosby, ktoré Vám sám vkladá do srdca, a nech ho skutočne naplní svojou svätou Božou láskou.“ Pán Boh zaplať!

S.K