Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vianočný pozdrav rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika