Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Požehnanie pamätnej tabule nenarodeným deťom v Poproči

1.11. 2017, na sviatok Všetkých svätých, bol na obecnom cintoríne v Poproči požehnaný pamätník nenarodeným deťom.  Duchovný otec, ThDr., HELic. Štefan Angelus Kuruc, PhD., ho požehnal a   veriacim  pri tejto príležitosti pripomenul, že u Boha nie je zabudnutá žiadna duša. Toto miesto má všetkým pripomínať tých, ktorí sa nestihli narodiť pre tento svet, no narodili sa pre nebo.

Od 2. – 8.11. si mohli veriaci našej farnosti zakúpiť v kostole sviečku za nenarodené deti a spolu s modlitbou aj finančne podporiť aktivity Fóra života. Zároveň sa v  tomto týždni  rodiny s deťmi zúčastnili aj adorácie za nenarodené deti, počas ktorej spoločne ďakovali za dar života a prosili za tých, ktorým nebolo dopriate sa narodiť.

                                                                            Pastoračná rada pri farnosti Všetkých svätých v Poproči