Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Stanislavom

stretnutie-mladeze_roznava2016V sobotu 2. apríla 2016 sa v Rožňave bude konať celodiecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy, ktoré bude vyvrcholením príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Program sa začne pontifikálnou sv. omšou o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Program stretnutia bude pokračovať prednáškou generálneho vikára Rožňavskej diecézy vsdp. ThDr. Jána Mihoka, PhD. a stretnutím s apoštolskými sestrami Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče (tvorivé dielne a workshopy). Stretnutie sa zavŕši modlitbami chvál v podaní mládeže z Brezna.

Rožňavský diecézny biskup žiada všetkých kňazov diecézy, aby oboznámili s programom tohto stretnutia veriacich vo svojich farnostiach, obzvlášť mladých ľudí, a zúčastnili sa na ňom spolu s nimi.

Účasť je potrebné urgentne nahlásiť účasť vdp. Patrikovi Balázsovi (tel. č.: 0907 486 396; e-mail: balazsrv@gmail.com).