Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Rožňave prebiehala bezprostredná príprava na prvé sv. prijímanie

Aj v Rožňave sa skupinka detí z oboch rožňavských farností pripravovala na prvé sväté prijímanie celý rok aj mimo hodín náboženstva v škole. Pravidelne mávali stretká v piatky so sestrou Matildou a don Jánom, v stredy sa stretávali na svätých omšiach špeciálne zameraných na prípravu detí na tento ich veľký deň.
Keďže epidemiologické usmernenia prerušili prípravu detí na skoro dva mesiace, v poslednom období sa ich záverečná príprava zintenzívnila. Okrem špeciálnych, len pre ne vyhradených nedeľných svätých omší – hneď po uvoľnení opatrení, absolvovali ešte počas školského roka a dobrovoľnej školskej dochádzky 5-dňový „prímestský tábor“ v saleziánskom oratóriu zameraný na Eucharistiu a sviatosť zmierenia – týždeň pred vlastnou prvou svätou spoveďou i prvým sv. prijímaním.
Dopoludnia boli venované katechéze v menších skupinkách o základných pravdách viery, vrcholom dňa bola spoločná svätá omša s nácvikom piesní a možnosťou aktívne sa zapájať do jej priebehu (čítanie, miništrovanie, spev a ukazovanie). Po dobrom spoločnom obede nasledovalo popoludnie plné hier, športu a zábavy, ktoré realizovali miestni animátori, za čo im patrí veľká vďaka!
Vďaka aktivitám na spoznanie a zážitok krásy a sily našej viery cez spytovanie svedomia, nácvik svätej spovede, skúšky obnovy krstných sľubov či prípravu a prežitie Ježišovej Poslednej večere sa deti stále viac, a nielen časovo, približovali k svojmu Veľkému Priateľovi.
Už túto sobotu prijme 25 detí prvýkrát sviatosť zmierenia, a v nedeľu Eucharistiu. Nosíme ich, aj ich rodiny, vo svojich srdciach a modlitbách, nech ich láska voči Pánovi stále rastie.


Sestra Ela