Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

„Biblia očami detí a mládeže“

  

Aj tento rok sa v Rožňavskej diecéze zapojili deti z rôznych škol do celoslovenskej súťaže pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. CIEĽ SÚŤAŽE je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.  PREDMETOM SÚŤAŽE boli biblické knihy Genezis 12 – 50 a Evanjelium podľa Marka. Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

Vyhodnotenie prác podľa jednotlivých kategórii:

1.kategória: MŠ

1. miesto Nina Vavreková, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca

2. miesto Nina Mišanková, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca

3. miesto Šimon Grác, Katolícka MŠ Sv. Rodiny Revúca

2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

1. miesto Peter Štecz, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

2. miesto Natália Vargicová, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

3. miesto Abigail Rachel Liptáková, ZŠ Margecany

3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.

1. miesto Natália Mackoviaková, ZŠ Margecany

2. miesto Daniel Dudeko, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

3.miesto Barbora Susztáková, CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a príma osemročných gymnázií

1. miesto Elena Grinvalnská, ZŠ Margecany

2. miesto Peter Jakubišin, ZŠ Jaklovce

3.miesto Matej Tešlár, ZŠ Pohorelá

5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

1. miesto Janka Kamzíková, ZŠ Pohorelá

2. miesto Silvia Ševcová, ZŠ Pohorela

3.miesto Adrián Oláh, ZŠ Szobathyho v Jesenské

8. kategória: A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

1. miesto Jozef Bikár, ZŠ Jaklovce

2. miesto Daniel Balog, ZŠ Gelnica

3.miesto Marián Vojčík, ZŠ Jaklovce

8.  kategória: C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

1. miesto Adrián Andrášik, Internátna K.Supa, Lučenec

2. miesto Janka Kresanová, Internátna K.Supa, Lučenec

Všetky ocenené práce budú reprezentovať na Rožňavskú diecézu na celoslovenskom kole. Úspešným výtvarníkom blahoželám a za odmenu posielam diplomy. Ostatným žiakom, úprimné ďakujem za zapojenie do súťaže.                                         Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ