Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Pondelok - 23.12.2013

erb_filo_rgb_FINALLk 1, 57-66 - Vrcholí Adventná doba, ktorá bola určená na prípravu na sviatky  narodenia Pána. Modlitba dňa nám pripomenula, že sú blízko tieto sviatky. Narodenie Božieho Syna vyjadruje postoj Boha k nám hriešnym ľuďom. Modlitba sa o nás vyjadrila, lepšie povedané, my o sebe, že sme nehodní služobníci. To je náš postoj, ktorým prichádzame. Podľa evanjelia „Pán jej prejavil veľké milosrdenstvo“ (porov. v. 58). Narodenie Pána čiže Vianoce sú pre nás zo strany Boha prejavom jeho milosrdenstva voči nám.

Evanjelium nám sprítomnilo narodenie predchodcu Pána,  ktorý pripravoval cestu Pánovi,  ktorý nás sprevádzal Adventnou dobou, ktorý slovami Druhej adventnej prefácie: „Ukázal na neho:  Hľa, už je tu!“

To je dôsledok adventnej doby a Vianoc, čiže narodenia Pána, aby sme aj my svojim životom mohli na seba ukázať: Hľa, už je tu! Už sa v nás narodil a prebýva v nás.