Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézny katechetický – metodický deň

30. septembra 2020 sa v Rožňave, v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie konal dlho plánovaný Celodiecézny katechetický – metodický deň. Stretnutie bolo vzhľadom na pandemickú situáciu na báze dobrovoľnosti a vlastného zváženia katechétov. Zúčastnilo sa ho asi 40 katechétov. Hlavným celebrantom sv. omše bol diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, s ktorým koncelebrovalo niekoľko kňazov, ktorí prišli na stretnutie s katechétmi zo svojich farností.

Otec biskup hneď v úvode sv. omše poďakoval katechétom za ich pastoračnú prácu pri privádzaní detí k Bohu prostredníctvom katechizácie a zvlášť za tvorivosť a úsilie vynaložené v období prvej vlny pandémie, keď boli zatvorené školy a venovať sa deťom bolo možné prakticky len cez internet. Povzbudil ich, aby aj v súčasnej situácii obmedzení, ktoré vstúpia do platnosti od 1. októbra, sa usilovali tvorivo hľadať možnosti ako byť na pomoci svojim zverencom, aby na ceste k Bohu boli stále podporovaní, vedení aj svojimi katechétkami a katechétmi.

V homílii sa dotkol aj končiaceho sa Roka Božieho Slova, ktorý mal byť pre nás všetkých prehĺbením sa v poznávaní Boha a potom k ešte horlivejšiemu ohlasovaniu Slova aj po skončení Roka Božieho slova.

Po sv. omši pokračoval program v katedrále prednáškou ThDr. Štefana Novotného, PhD. rektora Seminára sv. Karola Boromejského v Košicich na Tému Božieho slova v živote katechétu. Nasledovali informácie riaditeľa Diecézneho katechetického úradu, Mgr. Jozefa Bednárika, ktorý celé stretnutie zastrešoval a zakončenie stretnutia.