Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Piatok - 6.12.2013

erb_filo_rgb_FINALV modlitbe dňa čiže v orácii sme sa modlili: „Pane Ježišu, prejav svoju moc a príď“. Prvý príchod Pána, nemyslíme teraz len na jeho narodenie, ale aj na jeho účinkovanie, bol spojený s prejavmi moci. Boli to zázraky čiže znamenia, konkrétne v tom, že otvoril zrak slepým. Pred evanjeliom nám  verš zvestoval túto pravdu. „Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov“. To je adventná pravda, ktorú potvrdzuje evanjelium slovami: „A oči sa im otvorili“ (v.30). Tento zázrak je spojený s vierou slepcov. „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ Viera je svetlo. Svätý Otec František dal svojej prvej encyklike názov Lumen fidei. Osvojme si zvolanie žalmu a cez deň si ho opakujme: „Pán je moje svetlo a moja spása“.