Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň otvorených dverí v košickom kňazskom seminári

plagát DOD 16Nedeľa Dobrého pastiera - 4. veľkonočná nedeľa - je už tradične spojená s dňom otvorených dverí v kňazských seminároch, počas ktorého návštevníci môžu nahliadnuť do priestorov, kde sa bohoslovci teologickým štúdiom a formáciou pripravujú na kňazstvo.

Počas tohtoročnej Nedele Dobrého pastiera 17. apríla 2016 sa Deň otvorených dverí uskutoční aj v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde sa aktuálne pripravujú na kňazstvo šiesti seminaristi za Rožňavskú diecézu.

Okrem prehliadky priestorov seminára bohoslovci organizujú celý rad podujatí: duchovný program, program pre deti, rôzne scénky a súťaže a taktiež obed a občerstvenie pre návštevníkov počas celého dňa.

Cieľom Dňa otvorených dverí je pozvať a osloviť čo najviac ľudí pre šírenie evanjelia a ukázať spoločnosti, že aj pri súčasných svetových trendoch a ideológiách sa dá žiť pre Krista a s Kristom.

Bohoslovci Rožňavskej diecézy srdečne všetkých pozývajú.