Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veni Sancte v Lučenci s otcom biskupom.

banner21V stredu 2.septembra sa v Lučenci otvoril nový školský rok na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca a Cirkevnej základnej umeleckej škole svätou omšou Veni Sancte, ktorej predsedal náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie, na pozvanie miestneho farára Vdp. Petra Fábiana a kaplána Dp. Stanislava Andreka. Svätej omše sa zúčastnili učitelia oboch škol a žiaci CZŠ, pán dekan Vsdp. Adrián Oláh, riaditeľ dicézneho školského úradu Vsdp. Norbert Bize a ďalší kňazi z Lučenca a okolia, a taktiež traja naši bohoslovci. Po svätej omši nasledovalo stretnutie otca biskupa s učiteľmi a prehliadka priestorov školy. Otec biskup navštívil aj novozriadenú komunitu sestier Congregatio Jezu na fare v Lučenci - meste.