Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť k úcte sv. Anny v Roku Sedembolestnej Panny Márie

  201108030817_DSC05907

 Pozývame Vás na púť do Divína, 26. – 27. júl 2014 ku cti  sv. Anny

Sobota: 26. júl 2014

17:30 Modlitba posvätného ruženca - Večeradlo /farský kostol/

18:30Svätá omša /farský kostol/ – vdp. ICLic. Ľudovít Jurek, administrátor Husiná

20:30Krížová cesta na divínsku Kalváriu - vedie vdp. Mgr. Vladimír Lalíkfarár z Boľkoviec s mládežníckym zborom

23:00Adorácia /farský kostol/ - dp. Mgr. Lukáš Tkáč, kaplán Brezno

24:00Svätá omša /farský kostol/ - dp. Mgr. Lukáš Tkáč, kaplán Brezno

Nedeľa: 27. júl 2014

7:30 Modlitba posvätného ruženca – Večeradlo /farský kostol/ – Ružencové bratstvo

8:30 Svätá omša s novokňazským požehnaním/farský kostol/ celebruje novokňaz Mgr. Ľuboš Juraško, kalpán Sabinov

10:00 Procesia od farského kostola Všetkých svätých na putne miesto – kaplnka sv. Anny

10:30 Slávnostná odpustová svätá omša pri kaplnke sv. Anny

celebruje Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD rektor Katolíckej univerzity Ružomberok

17:00 Slávnostné Vešpery vo farskom kostole

Počas celej púte sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia

Sv. Anna a Joachim, orodujte za nás